Schemat?

Fr o m tisdag 22/8 och fram tills annat meddelas (ex studiedagar i kalendariet, studiebesök och dyl via resp årskursblogg) går vi enligt ordinarie schema, men fyller dagarna med särskilt innehåll i syfte att skapa en grund för fortsatt undervisning.

Dag och ramar för idrott, vilken drar igång på allvar först vecka 35,  meddelas på respektive årskursblogg i slutet av denna vecka. 

Saxat från FAQ/SåHärGörVi:

På Glömstaskolan får du som förälder inget traditionellt schema att sätta på kylskåpet, men du får förstås start- och sluttider samt vilken dag det är idrott.

 • Från 08:10 öppnar respektive hemvist upp så det är möjligt att komma igång med skolarbete för de som är på plats.
 • Elever som inte är inskrivna och incheckade på fritidshemmet väntar utanför skolan. Även fritidshemmet är i allmänhet utomhus, kläder efter väder behöver vara på!

Skoldagen (ingång från skolgården) börjaruppe på respektive hemvist – klockan 08.30. Senast då förväntar vi oss att samtliga elever som inte är frånvaroanmälda är på plats, även om vi inte börjar med en traditionell samling på morgonen. Du som förälder har en viktig uppgift att göra vad du kan för en bra start på dagen. 

Skoldagen avrundas normalt:

 • 14:00 åk F-1
 • 14:30 åk 2-3 (14:00 fredagar)
 • 15:00 åk 4-6 (14:00 fredagar)
 • 15.30 åk7 (14:00 fredagar)

 

Öppning/Stängning fritidshemmet

Saxat från SåHärGörVi/FAQ:

 • Öppettider: 06.30-17.30
 • Frukost serveras 07.00-07.29.
 • Öppningsfritids är normalt utomhus, så se till att alltid ha på kläder efter väder!
  • Väskor ställs vid dörr, under tak.
 • Mellanmålet serveras normalt i eller utanför matsalen ca 14.15-15.
 • Stängningsfritids till att börja med på Äventyraren, plan 3, alternativt ute.

Var du hämtar ditt barn kan variera mellan hemvister F-3, utomhus, matsalen, idrotten, fritidsgården… Var ute i god tid om du har tid att passa! 

Den första ”sjösättningsveckan” kommer rastverksamheten/utevistelsen att göras i det mindre formatet, för att man ska få chansen att först lära känna sin årskurs.

Resvanor till skolan #hållbartihop

Glömstaskolan är med i projektet säkra skolvägar, utifrån att andra bygger vägar & trottoarer men vi är med och bygger attityder och förhållningssätt. Tillsammans gör vi det bra!

Bilar är hårda. Barn är mjuka. Det är i huvudsak era bilar och era barn runt skolan.

I våras genomfördes en första Resebarometer för Glömstaskolan. Resultat i korthet:

 • 59% av eleverna skjutsas till skolan, 41% cyklar, går eller åker kollektivt.
 • 70% av eleverna har mindre än 2 km till skolan.
 • Om eleverna fick välja skulle 51% vilja cykla och 26% vilja gå till skolan.
 • En tredjedel av barnen skulle vilja gå med en vandrande skolbuss.
 • 55% av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att lämna sitt barn vid en avlämningsplats, en bit ifrån skolan.
 • De vanligaste anledningarna till att vårdnadshavare skjutsar sina barn är tidsbrist och att barnen är små.
 • Barnen ogillar biltrafiken på väg till skolan.

Saxat från SåHärGörVi/FAQ:

Nota bene: det är väldigt knepigt att ta sig till skolan med bil, så räkna med en stunds promenad på morgonen! Vi vet dock att detta har positiv effekt på skolresultat och väljer att inte se det som något problem, utan som en möjlighet.

För synpunkter på vägar, trottoarer, busstrafik mm vänder ni er gärna direkt till dem som ansvarar för detta, vi bygger skola.

Trafiken runt skolan består till största del av andra föräldrar, arbeta gärna tillsammans #hållbartihop!

Skolstart måndag!

Måndag 21/8 har vi upprop klockan 12.12, på respektive hemvist.

Skoldagen slutar ca 14.15 denna dag. Fritidshemmet & klubben öppet som vanligt. Nota bene att öppningsfritids numera är utomhus fram till 08.00!

Från och med tisdag och fram tills annat meddelas här eller på respektive årskursblogg gäller ordinarie schema.

Vi organiserar skolan i årskurser och team med olika kompetenser bortom mentorskap och klasslärare. Årskurslistor kommer att dröja en tid.

Vi ser fram emot skolstart – och att få lära tillsammans med era barn!

Kontaktuppgifter till team / bemanning

Nu finns kontaktuppgifter till pedagogerna i respektive team på sidan ”Kontakta oss” på respektive årskursblogg.

gxx.glomstaskolanbloggar.se/kontakta-oss/

Obs! En del telefoner och telefonnummer har ännu inte hunnit levereras till skolan, men vi valde att publicera alla nummer då vi har förhoppningen att det ska ske vilken dag som helst.

 • Telefonnummer till skolan: 08-53533100.
 • Telefonnummer till stängningsfritids för närvarande: 08-53533111.

Köket första veckorna

De första veckorna denna höst har vi Vistaskolans kök hos oss pga att nödvändiga reparationer i deras kök dragit ut på tiden. Personalen och menyn blir därmed delvis en annan än den vi är vana vid – men framförallt innebär det att vi under en tid får många flera transporter till och från köket, då Vistaskolan både är större men även levererar till förskolor mm i Huddinge.

Extra viktigt att inte blockera in/utfarter!

Föräldrasamråd fredag 18/8

Föräldrasamrådet saknar fn förälder med elev i årskurs 6 (G11) samt skulle behöva förstärkning i årskurs 7 (G10) och förstås 2-3 nya representanter från Förskoleklass (G17), vilka önskar lyfta blicken från det egna barnet och dess årskurs till hela skolans väl och ve.

Vi har olika uppdrag och ansvar, föräldrasamrådet är ett forum för dialog och gemensam problemlösning samt inspiration av det som gäller hela skolan.

Två frågor som hänger i luften är bl a Skol-IF och Schackklubb?
Du som är intresserad av att lyfta blicken och bidra kan anmäla ditt intresse här.
Nuvarande representanter bör i dag fått mejl om läsårets första möte.