Påminnelse till vårdnadshavare: svara på Skolinspektionens Skolenkät

Skolenkäten riktar sig till vårdnadshavare och kan besvaras av vårdnadshavare till och med den 20 oktober 2017.

 • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
 • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Skol/föräldrasamråd fredag 27/10

Snart dags för föräldrasamråd/skolråd!

  • Föräldrasamråd/skolråd inte i första hand forum för information, där har vi andra kanaler som når samtliga, utan mer för gemensam dialog, problemlösning och inspiration.
  • Skola-mitt-i-byn.2.0! Vi har samma mål – att det ska gå bra för varje elev – men olika uppdrag och ansvar. Vi gemensamt!
  • Som representant ska man vara intresserad av att bidra till hela skolans utveckling, enskilda elever eller årskurser diskuteras här.
  • 1-2 möten per termin, 1h morgontid.

Vi skulle snarast behöva påfyllning av representanter:

 • Mamma till elev i G10/åk 7, G11/åk 6, G12/åk 5, G17/förskoleklass
 • Pappa till elev i G10/åk 7, G11/åk 6, G13/åk 4, G14/åk 3, G15/åk 2, G17/förskoleklass

Anmäl intresse här!

Ang tankar socialpedagog i skolan

Tack alla ni föräldrar som mailat mig era tankar kring den för skolan nya tjänsten socialpedagog!

Jag fick långt många fler mail än vad jag trodde och hinner tyvärr inte svara er alla personligen.
Ni är självklart välkomna att kontakta mig framöver om ni har några tankar eller funderingar, vi kommer även försöka få till ett blogginlägg på Glömstaresan (där skolsköterskan precis presenterat sin nya roll) och en beskrivning i SåHärGörVi/FAQ.

Med vänliga hälsningar

Alexandra Lindholm, Chef elevhälsa Glömstaskolan

 

Tankar kring socialpedagog i skolan?

Hej föräldrar!

Som ni vet har vi socialpedagoger på Glömstaskolan, något som fortfarande ganska få skolor har.

Nu skulle vi vilja få in era tankar kring denna tjänst!

 • Hur upplever ni den funktionen i skolan?
 • vad är bra/mindre bra?
 • vad säger era barn hemma om sin socialpedagog?
 • Tycker ni att fler skolor skulle ha dessa tjänster, varför/varför inte?

Jag blir väldigt glad för era åsikter och önskar att ni mailar till mig på alexandra.lindholm@huddinge.se

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Lindholm, Chef elevhälsa Glömstaskolan

Brandsyn: inga sparkcyklar inne

Nu har vi även haft en första brandsyn. Att vi redan haft en dryg handfull utrymningsövningar imponerade – men det är ju så man erfar och lär, så man står redo när det (förhoppningsvis inte alls) behövs.

Ett tydligt påpekande fick vi dock: sparkcyklar ska inte förvaras inomhus (möjligen inne i skåpet), då de lätt försvårar utrymning.

Skolinspektionens Skolenkät

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig vårdnadshavare med barn i grundskolan, inklusive Glömstaskolan. Enkäten kan besvaras till och med den 20 oktober 2017.

 • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
 • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Kommunikation på många språk!

Kommunikation är inte lätt, det vet vi. Om man dessutom inte ännu behärskar ett nytt språk blir det ännu svårare. Nu har vi lyckats ordna så att alla skolans bloggar, inkl SåHärGörVi/FAQ smidigt kan översättas till hundratalet olika språk. Översättningen är inte perfekt, men gör det dock så mycket lättare för var och en att ta till sig viktig information.

Digitala verktyg ger oss möjligheter som nyss bara var en tanke och idé. Måhända inget konstigt för Generation Smartphone.

 

Sista chans boka höstlovsfritids!

Som tidigare meddelats behöver vårdnadshavare anmäla behov av omsorg på höstlovet (v44) senast idag måndag 9/10, så att vi kan bemanna klokt. Lärarna och en del av fritidspedagogerna har utbildning i början av veckan. Till dags dato är totalt 64 elever anmälda till gemensamt höstlovsfritids åk F-6 (20 i förskoleklass, 40 åk 1-3 och 9 i åk 4-6). Program för veckan planeras publiceras fredag v 43.

Fritidsgården kommer att ha öppet måndag 30/10 och tisdag 31/10 på höstlovet med en buffé av aktiviter kl 15-18, för elever i åk 6-9.