Föräldrar välkomna!

Föräldrar är normalt alltid välkomna att vara med i skolan! Kan man inte vara med en hel dag, så får det bästa inte bli det godas fiende – att komma förbi en timme gör ofta skillnad!

En gång per termin kan vi även bjuda föräldrar som hälsar på i skolan på god och näringsriktig lunch.

När man hälsar på är det viktigt att man tar aktiv del i det som görs, ser och möter alla barn (liksom – självklart – lyssnar på instruktioner från pedagoger, som även tar ansvar för att berätta om det inte skulle passa just då). Som påhälsande förälder är man förstås med sitt barn även ute i rastverksamhet (men kan absolut få en kopp kaffe med sig ut).

Skolrådet idag och framåt

Tack alla engagerade föräldrar och personal för ett givande skolråd idag!  Skolrådet är ett forum för dialog mellan skola och hem gällande övergripande frågor. För frågor, funderingar, synpunkter, tips och idéer mer specifika frågor hör man lämpligen av sig direkt till resp pedagog, skolledning eller förvaltning.

 • minnesanteckningar hittar du här
 • skolrådet nås via skolrad@glomstaskolanbloggar.se
 • några representanter till sökes för åk 4-7, mejla rektor om du är intresserad!

 

#MotMobbningMöte 25/4: Vad är Norm? Vilken makt har de i vardag?

Onsdag 25/4 träffas den som vill vara med och föra dialog på temat hur vi tillsammans kan motverka en ogynnsam machokultur där kränkningar är norm på fritidsgården Glömsta kl 18-20.

Oavsett om du tänker komma då eller inte får du gärna se filmen ovan och fundera vidare utifrån den. Även om exemplen den tar upp är ganska vardagliga kan de lätt appliceras även på ogynnsam machokultur.

/skola, fritidsgård, föräldrar i samverkan i syfte att skapa en kultur där man kan prata om det som är angeläget

Annika kurator

Annika Öman började med rivstart som ny kurator på skolan efter sportlovet och presenterar sig här och nu, för de som hon ännu inte hunnit möta på skolan.

 • År i yrket: Socionom sedan 2009, arbetat med socialt arbete sedan dess
 • Gillar: Spenderar gärna mycket tid utomhus, helst i naturen och gärna på en cykel.
 • Som skolans kurator jobbar jag 80% och har som uppdrag att främja elevers lärande och utveckling genom att inom elevhälsan stå för det sociala och psykosociala perspektivet.  Mitt uppdrag som kurator är att arbeta förebyggande och främjande. En kurator arbetar både på övergripande nivå, i årskurser och med enskilda elever. En skolkurator arbetar inte behandlande men samverkar mycket med andra myndigheter och aktörer i kommunen för elevernas bästa. Huvuduppdraget är att arbeta med de äldre barnen på skolan. För övriga årskurser har jag generellt ett mer övergripande uppdrag.
 • Som elev eller vårdnadshavare, i alla årskurser, kan du alltid höra av dig till mig för rådgivning. I de fall som behoven faller under skolkuratorns uppdrag så bokar vi tid och bestämmer tillsammans hur vi ska gå vidare. I andra fall kan jag hänvisa er vidare till andra instanser.
 • Som elev kan du alltid prata med mig om allt som känns jobbigt och det finns inga funderingar eller problem som är för små eller oviktiga. Med mig kan du exempelvis prata om saker som du funderar på och som händer i ditt liv, både i skola, hemma och på fritiden. Saker som gör dig ledsen eller fundersam eller om du är orolig för en vän. Som elev bestämmer du själv vad du vill prata om. Jag har tystnadsplikt.
 • Som vårdnadshavare kan man alltid höra av sig till mig om man är orolig för sitt barns mående eller behöver råd och tips om vart man kan hitta adekvat stöd.

Annika Öman Kurator/Socionom

 • Är på skolan vanligtvis tisdag-fredag kl: 8.00-16.30
 • Tfn:  08-535 33 125 / 070 198 39 23
 • E-post: annika.oman@huddinge.se

#MotMobbningMöte ons 25/4

Onsdag 25/4 träffas den som vill vara med och föra dialog på temat hur vi tillsammans kan motverka en ogynnsam machokultur där kränkningar är norm på fritidsgården Glömsta kl 18-20.

Oavsett om du tänker komma då eller inte får du gärna se filmen ovan.

/skola, fritidsgård, föräldrar i samverkan i syfte att skapa en kultur där man kan prata om det som är angeläget

Skärtorsdag 29/3 slutar skolan 14

Skärtorsdag 29/3 slutar alla elever skolan klockan 14.

 • Fritidsgården öppen 14-17.
 • Fritidshemmet öppet som vanligt, men personalen har rätt till halvdag om ”verksamheten så medger”, så hämta gärna tidigare vid möjlighet till det.

Ca 72 elever anmälda till påsklovsfritids (F-6). Om du anmält behov och det ändrats, vänligen meddela fritids så vi kan använda personalresurs klokt till när det är fler barn på plats.

Igår, idag och imorgon

Idag har vi haft en lugn och lärorik dag. En del frågor har förstås kommit om vad som hände igår och vi är glada över att ni respekterar och förstår att vi förstås inte pratar om andra vårdnadshavare och deras barn på sätt som vi själva inte skulle vilja om det gällde våra egna – hur nyfikna vi än må vara. Vi måste också ställa oss frågan vad vi egentligen behöver veta? När man pratar med sitt barn räcker det i allmänhet långt att fråga och lugnt bemöta vad den sett och hört, och vad hen har för tankar kring det. Om barnet känner stor oro är det bra att höra av sig till oss om det, så kan vi fortsätta arbetet här.

Nedan en lista från Röda Korset med fem grundläggande psykosociala principer för tidigt krisstöd, som måhända kan vara användbar även här:

 1. Främja trygghet Säkerställ grundläggande behov, en trygg och säker plats samt relevant information. Ett av de mest grundläggande behoven vid svåra händelser är att få vara tillsammans med de personer som vi känner oss trygga med.
 2. Främja lugn Det är centralt att så snart som möjligt sänka stressnivån och vid behov hjälpa till att hantera uttalade reaktioner. Det kan exempelvis handla om att bibehålla/skapa rutiner och förutsägbarhet.
 3. Främja tillit Det finns risk att kontrollförlusten efter svåra händelser leder till generalisering och man riskerar att tappa tillit till sin egen och samhällets förmåga. Ge hjälp till självhjälp, sortera och prioritera behov och identifiera gap mellan resurser och behov.
 4. Främja samhörighet Människan är i grunden ett flockdjur som behöver varandra för att överleva i vardagen och det är tillsammans med andra som vi återhämtar oss efter svåra händelser. Underlätta kommunikation och relationer, ge erkänsla och bekräftelse, länka till annat stöd i samhället.
 5. Främja hopp Att främja hopp är ett resultat av de andra principerna. Ju mer akut situationen är, desto mer i närtid handlar hoppet om. I det mest akuta kan hoppet handla om att de närmaste minuterna, timmarna eller dagarna ska fungera eller vara uthärdliga.

 

För kännedom ang incident

För kännedom:

Vi vill informera er om att vi idag tillkallade polis för att avhysa en elev och dennes två kompisar, vilka ej är elever på skolan och därför inte ska befinna sig i skolans lokaler. Arbete är inlett tillsammans med Huddinges säkerhetsavdelning, grundskoleavdelningen samt kultur- och fritid för att på olika sätt arbeta framåt för att fortsätta säkerställa trygghet och studiero. Givetvis arbetar vi även tillsammans med elevens vårdnadshavare.

Ni föräldrar får gärna bidra till att minska ryktesspridning genom att berätta vad som hänt samt tala med barn om såväl deras ev oro som deras möjliga val av gynnsamma förhållningssätt.

Oavsett vad andra gör eller inte gör kan man själv våga välja rätt väg /Pa Modou Badjie i Panetoz, på Glömsta Fritidsgård förra veckan