Olovlig parkering vid ödehus Bergavägen norra

Markägare har uppmärksammat oss på att grusytan vid ödehuset norr om skolan nyttjas som parkering och inte enbart som av- och påsläppningsyta. Markägare kommer nu sätta upp betongsuggor.

”Det är privat mark som inte ska användas som parkering, finns tydlig skyltning att det gäller P-förbud där”.

Ödehuset står också inför rivning, vilket vi ser fram emot.

Sprängningsarbeten kommer som ni vet att ske måndag till fredag under följande tider:
 • 09.00 -ca 09.10
 • 10.30 – ca 10.45
 • 14.00 – ca 14.10

Det innebär att sluttiden för förskoleklass och åk 1 är senarelagd till 14.10.

Om barnet har ex tandläkartid måste ni hämta i god tid innan sprängning.

Varselsignal innan sprängning:

Korta ljudsignaler signaleras med siren innan sprängning.

Återgångssignal

En lång ljudsignal signalerar att ”faran är över” efter sprängningen.

Det är först när denna signal givits som det åter är tillåtet att vistas på skolgården, i skogen bakom arbetsplatsen och på Bergavägen.

Ibland kan det dröja ett tag innan återgångssignalen ges. Detta beror på att sprängaren behöver analysera resultatet av sprängningen och säkerställa att området åter är säkert att beträda.

Frågor angående dessa arbeten besvaras av:

Erik Zeitz, Produktionschef Arcona AB

 • 070 – 222 10 35
 • erik.zeitz@arcona.se

Internetstöd via BUP för ex. sömnproblem, ont i magen, social ångest mm.

BUP (barn och ungdomspsykiatrin) genomför kontinuerligt forskning.

Det pågår just nu olika studier dit man kan anmäla sitt barn gratis för att få stöd på olika vis. Stödet är internetbaserat och kallas BIP, det står för BarnInternetProjekt.

Exempel på vad man kan få stöd inom just nu är:  SÖMN, ONT I MAGEN, SJÄLVSKADEBETEENDEN, TVÅNGSSYNDROM, SOCIAL ÅNGEST.

LÄS MER NEDAN ELLER VIA DENNA LÄNK:

http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Forskning/BIP/

Fungerar internetbehandling?

Enligt BUPs hemsida: ”Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandlingen och de flesta som gjort internetbehandling är nöjda och tycker att behandlingen har varit till stor hjälp. Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.”

Hur anmäler man sig?

På hemsidan står mer info och anmälningslänk finns.

Pågående projekt inom BIP

Sömn

BIP Sömn arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för ungdomar (13-17 år) med sömnproblem.

Tvångssyndrom – OCD

BIP OCD utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för barn och ungdomar (7-17år) med tvångssyndrom, OCD.

Ont i magen

BiP Ont i magen utvecklar internetförmedlad behandling för barn (8–12 år) och ungdomar (13–17 år) med funktionella magtarmproblem.

Social ångest

BIP SoFT utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för unga (10-17år) med social ångest

Självskadebeteende

BiP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13–17 år) med självskadebeteende.

Tips från elever på gymnasiet

Förvaltningen har gjort en kartläggning med framförallt elever i åk 1 i Huddinge gällande övergången mellan grundskola och gymnasieskola.

Många elever upplever att det är ett stort kliv mellan grundskolan och gymnasieskolan, framförallt är det studietakten och tempot i kurserna som upplevs högre men också att lärarna ställer högra krav i gymnasiet på förmågan att kunna planera och organisera studierna, allt enligt eleverna själva.

Nedan tipsen från gymnasieelever, riktat till elever i grundskolan:

Planering

 • Lägg ifrån dig allt, mobil etc. en timme, var 100% fokuserad en kort stund istället för splittrad en lång stund, blir spilltid
 • Gör upp en planering
 • Lämna in i tid! Låt det inte samlas på hög!
 • Prioritera – är jag nöjd med hur jag fördelar min tid och vilka resultat jag får?
 • Gör! Tänk inte så mycket på om det är jobbigt! Skjut inte upp! Sätt igång!
 • Ej sista minuten plugg
 • Reflerktera över vad du gör.
 • Planera att få in fritid
 • Prioritera
 • Organisation och struktur
 • Att göra uppgifter direkt. Skönt att ha gjort den i tid för det kommer nya uppgifter.

Studieteknik

 • Pressa dig inte för hårt
 • Ta vara på lektionstiden!
 • Anteckna för hand under lektionen, och för in i datorn efter lektionens slut. På så sätt repeterar du och kan gå tillbaka till ämnet vid behov. Fråga om du inte vet.
 • Ta initiativ! Ta eget ansvar!
 • Bra studieteknik, lär dig att plugga och om det känns tungt så ta hjälp av föräldrar, syskon, kompisar, lärare, stöd på skolan – det är OK även om det här är typ en elitskola
 • Ta en sak i taget
 • För varje uppgift specificerat vilka kunskaper
 • Studera effektivt, hitta ditt sätt att studera; generellt först, begrepp etc. sen fördjupa i det man inte förstår
 • kolla på rubrik och sammanfatta i punkt form det som står under. Gör små häften att plugga i.
 • Färger i anteckningar
 • Göra checklistor

Motivation

 • Plugga, men ta det inte för seriöst
 • Tänk positivt! Bli inte nedslagen om det går dåligt, utan inse att det oftast kommer fler tillfällen att visa vad du kan
 • Hårt arbete lönar sig! Tappa inte sugen! Håll ut i ettan- du vänjer dig vid lärarna, kraven, hela skolan!
 • Skjut inte upp saker för mycket men sätt inte heller skolan före allt annat i livet
 • Våga misslyckas lite. Hitta en gräns så man orkar med! Lär dig hitta rätt mängd plugg. Hitta din nivå.
 • Ha kvar dina fritidsintressen
 • Ge aldrig upp. I vissa perioder är skolarbetet tungt, men det blir bättre.
 • Ställ frågor till dig själv kontinuerligt, så blir det tydligt vad du har förstått och missat.
 • Gör saker som får dig att slappna av
 • Hitta vad som gör just dig motiverad till att plugga.
 • Lärarna motiverar, intressanta att lyssna på. Ämnen som intresserar. Att kunna ha en bra framtid
 • Roliga ämnen, att klara alla ämnen.
 • Nå godkända betyg, Känslan att omdömena är bra, ökad kunskap, kunna plugga vidare
 • Kunskap motiverar, bra att kunna saker!
 • Intresserad av utbildningen. Koppla skolan till framtida yrke.
 • Att bli bättre i ett ämne
 • Att kunna plugga vidare. Lära sig nya saker, som intresserar.
 • Att få jobb

Relationer i skolan och privat

 • Var aktiv, skapa kontakter med lärare och elever
 • Hitta på kul med kompisar och familj. Laga middag tillsammans.
 • De bryr som om att få ett bättre betyg
 • De hjälper
 • De pushar till högre prestationer
 • Ja, de är rättvisa. Ingen favorisering av elever
 • Ja, de hjälper till. De visar att man vill lyckas
 • Får mycket hjälp. De bryr sig om mig.
 • Ja, speciellt med vissa lärare/ämnen
 • Alla lärare är snälla och bryr sig
 • Lärare kommer fram och frågar hur det går. Frågar om det behövs hjälp. Stöttar vid motgångar.

Övrigt

 • Se till att du kommer igång
 • Plugga lite hela tiden
 • Måste hinna med dig själv också, ligga i fas i ditt arbete.
 • Att inte underskatta pluggandet. Gör det som behövs i tid! Viktigt med sömn. Otroligt viktigt.
 • Visa framfötterna från början, göra sitt bästa. Det sätter standarden och du visar läraren att du är att räkna med

 

Sprängningsarbeten vecka 42!

Sprängningsarbeten beräknas påbörjas måndag 15 oktober 2018 och planeras pågå tom 9 november 2018. Arbetena kommer att ske under tider då det normalt inte pågår några raster, men vi behöver alla förhålla oss klokt och anpassa våra tider för lämning/hämtning.

Sprängningsarbeten kommer att ske måndag till fredag under följande tider:
 • 09.00
 • 10.30
 • 14.00
Säkerhetsåtgärder:

Riskområdet ligger inom en radie av 50 meter från sprängområdet. Sprängområdet förses med sprängmattor. I detta fall så läggs extra sprängmattor ut, samt så riktas laddningen bort från skolgården, som extra säkerhetsåtgärd.

Innan sprängning har ansvarig sprängare radiokontakt med bevakare/ flaggvakter som säkerställer att inga elever eller vuxna befinner sig på skolgården, i skogen bakom arbetsplatsen eller på Bergavägen. När ansvarig sprängare får ok från bevakare/ flaggvakter sker sprängningen.

Varselsignal innan sprängning:

Korta ljudsignaler signaleras med siren innan sprängning.

Återgångssignal

En lång ljudsignal signalerar att ”faran är över” efter sprängningen. Det är först när denna signal givits som det åter är tillåtet att vistas på skolgården, i skogen bakom arbetsplatsen och på Bergavägen.

Ibland kan det dröja ett tag innan återgångssignalen ges. Detta beror på att sprängaren behöver analysera resultatet av sprängningen och säkerställa att området åter är säkert att beträda.

Frågor angående dessa arbeten besvaras av:

Erik Zeitz, Produktionschef Arcona AB

 • 070 – 222 10 35
 • erik.zeitz@arcona.se

Sociala medier på föräldiska

Hur talar man som vuxen om sociala medier med barn och unga? Hos Statens mediaråd hittar du ett antal snabbguider för vuxna som vill lära sig mer om de ungas digitala vardag.

Snabbguiderna beskriver ett antal olika digitala medier och hur ungdomar använder de olika plattformarna för att kommunicera. De tar också upp vilka skyldigheter och rättigheter användarna har juridiskt, vilka personuppgifter som sparas och hur man gör om man vill lämna ett socialt nätverk. Alla snabbguider finns även för nedladdning i pdf-format.