Kränkt på nätet och/eller i 3D?

Missa inte: MotMobbningMöte onsdag 31/1 kl 18-20, fritidsgården Glömsta.

Tema för vår dialog denna gång är den delikata balansen mellan:

 • att bli kränkt men ändå få vara med
 • att slippa bli kränkt men vara utanför

Som uppvärmning kan exempelvis dessa resurser från vår bra-att-ha-sida rekommenderas (vi tar tacksamt emot tips på fler resurser!). Just dessa har lite fokus sociala medier, men är som vanligt överförbart även på kommunikation i 3D:

Framflyttat #motmobbningmöte

Pga datumstrul och återbud flyttar vi fram det planerade (ons 17/1) MotMobbningMötet till onsdag 31/1.

Det blir ett möte där vi tillsammans – utifrån konkreta exempel från eleverna/barnen – resonerar om hur vi vuxna kan möta kränkningar.

Varmt välkomna, boka redan nu in 31/1 kl 18-20 i din kalender!

/Skola, Fritidsgård, Föräldrar i god samverkan med syfte att bygga en gemensam kultur där man kan prata om det som är angeläget

Dagens skolråd – föräldraambassadörer efterlyses mm

Tack för givande skolråd idag! Minnesanteckningar hittar du här.

 • Skolrådet (föräldrarepresentanterna) når du via skolrad @ glomstaskolanbloggar.se

Några föräldraambassadörer efterlyses – som kan vara en länk in till föräldrar som är nya på skolan och/eller nyfikna på skolan. Alltså berätta från sitt föräldraperspektiv:

  • Generellt
  • Öppet hus 15/1 kl 8.30
  • Öppet hus 5/2 8.30-15
  • Infomöte FSK 22/1 kl 07.30 + 18.00.

Mejla rektor om du är intresserad av att bidra!

 

Studiedagar i vår

Vårens studiedagar:
 • ons 31/1 från klockan 12.
 • ons 14/3 från klockan 12.
 • ons 21/3 från klockan 12.
 • ytterligare en halvdag senare

Om du har behov av omsorg dessa dagar mejlar du glomstafritids@edu.huddinge.se senast tre veckor innan respektive datum.

Notera att jourfritids organiseras med tillfällig personal och särskilda rutiner.

Kalendariet hittar du i SåHärGörVi

Öppet MotMobbningMöte tema ”kränkning?!”

Onsdagen 17/1-18 klockan 18-20 möts vi som önskar föra gemensam dialog om hur vi tillsammans och var för sig kan arbeta för att motverka kränkningar av alla de slag.

Förra mötet kom de närvarande fram till att det var väldigt komplext att avgöra vad som kan vara en kränkning och inte – såväl fysiskt som i sociala medier.

Utifrån det frågetecknet har vi skapat temat kränkning?!:

 • Vad utgör egentligen en kränkning?
 • Hur börjar det hela?
 • Hur gör vi för att inte missa när det händer?
 • Hur arbeta tillsammans när det ändå händer?”

Observera att det INTE är någon föreläsning eller debatt, utan ett forum för att dela tankar och idéer tillsammans – i syfte att lämna lokalen klokare och mer rustade för att möta världen, tillsammans med och för de unga.

Anmäl ditt deltagande här och nu!

Tidigare MotMobbningMöten har i all enkelhet utvärderats med frågan om mötet var värt tiden. Första mötet svarade 95% JA, andra svarade 100% JA.

Enkelt fika serveras innan mötet.

 

Rektorsinfo med mera

Gott Nytt År!

På Glömstaresan hittar du sedan sist bland annat:

Skola och fritidshem håller STÄNGT måndag 8/1 för kompetensutveckling. Varmt välkomna tisdag 9/1!

Fritids: frukost mm

Nedan saxat från SåHärGörVi/FAQ:

Notera kortad tid då frukost serveras – barnen kan sedan sitta fram till 7.30, men inte längre. Behöver de mer tid på sig behöver de anlända tidigare.

 • Öppettider: 06.30-17.30
 • Frukost serveras 07.00-07.20.
 • Öppningsfritids är normalt utomhus
  •  ha alltid på kläder efter väder!
  • Väskor ställs/hängs vid dörr, under tak.
 • Mellanmålet serveras normalt i eller utanför matsalen, i anslutning till skoldagens slut. Obs! Mellanmål är en del i pedagogisk verksamhet, där man sitter ner i lugn och ro och äter mellanmål, tar inte med sig i farten. 
 • Stängningsfritids är normalt på Äventyraren, plan 3, alternativt ute.

Behov av jourfritids behöver anmälas senast tre veckor innan stängda eftermiddagar 31/1, 14/3, 21/3. Jourfritids bemannas med icke ordinarie personal, på skolan eller på närliggande skola.

Mer säker skolväg?

På föräldrainitiativ besökte trafikplanerare Emma Lidell och trafikingenjör Jon Hugmark Glömstaskolan i november för möte med engagerade föräldrar inbjudna via skolans blogg. Åsikter om trafiksituationen för framförallt kollektivtrafikresande barn diskuterades.

Detta kom upp på mötet:

Skolvägen:

 • Åsikter om att det finns många busshållplatser men få ställen att gå över.
 • Behov av räcken vid busshållplatser. Brist på säkerhet!
 • Där Buss 740 stannar, många barn står där, puttas lite. Körfälten går ihop och blir ett, precis vid hållplatsen.
 • Bussarna stannar ibland inte fast man trycker på stopp
 • Buss 740, kommer ibland, ibland inte.
 • Buss 172, stannar vid kyrkan ca1 km från skolan.
 • Dålig siktröjda gångvägar från hållplats till skolan.
 • Behov av bättre belysning längs gångvägen.
 • Önskemål om belysning på skogsvägen, rätt placerad?
 • Avsaknad av övergångsställe vid Talldalsvägen – Vindvägen utanför förskolan
 • Mörkt på Glömstaskolans parkering
 • Önskemål om busshållplats närmare skolan
 • Fredriksdalsvägen. Denna används av skolbarn till fots, till cykel och i bil. Vägen är inte dimensionerad för att klara belastningen i rusningstid. Skolbarn möts ofta av fordon på trottoaren

Åtgärder redan innan mötet:

 • SL kontaktade angående busshållplats vid Kästavägen – väderskydd
 • Trafikverket kontaktade ang. trädröjning och belysning längs Glömstavägen
 • Glömstaskolan ligger på SL/Keolis ang var buss 172 stannar
 • Belysning beställd på utpekade platser, se nedan.

Åtgärder efter mötet från kommunens sida:

 • Trafikverket och SL ska kontaktas igen och era synpunkter ska förmedelas – Trafikplanerare Emma
 • Gatudriften ska kontaktas om trädröjning längs gångbanor Katrinebergsvägen. – Trafikplanerare Emma
 • Kontakt belysningsasnvarig om belysning gångväg vid skogen – Trafikplanerare Emma
 • Frågan om övergångsställe vid Tallvägen – Vindvägen – Trafikingenjör Jon

Åtgärder som föräldrar kan tänkas göra:

 • Kontakta SL och framför synpunkter på busshållplatser mm.
 • Samordna barnens resor, ex genom vandrande skolbuss.
 • Träna och lär trafikvett tillsammans.
 • Initiera och delta i kommande möten om säker skolväg!