Nytt system på fritids!

Numera har vi börjat med ett nytt system på fritids då eleverna får möjligheten att kunna välja själva om de vill vara på innefritids eller utefritids/tältet. Det demokratiska valet innebär att i verksamheten erbjuda en bra balans av trygghet och utmaning. Tryggheten är då att kunna ha möjligheten att välja eget utforskande och utmaningen är att våga utmana sig i de styrda aktiviteterna. Vi vill även stimulera elevernas utveckling i en lärande miljö samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid utifrån deras intressen och behov.

Nytt på Glömstaresan & Öppet Hus måndag

Nota Bene: Måndag 5/2 har vi kom-och-se-hur-vi-har-det inför stundande skolval, dvs ”Öppet Hus” kl 8.30-15.00. Visa gärna besökare att vi vill varandra väl och gör varandra bra!

Apropå det söker vi någon mer Föräldraambassadör, som nyfikna föräldrar kan mejla till (ambassador@glomstaskolanbloggar.se) när de önskar en förälders erfarenheter och perspektiv på Glömstaskolan. Meddela rektor ditt intresse!

#hållbartihop med fotbollsskor till världen?

”Jag har en dröm, jag vill kunna hjälpa andra, jag har så mycket men det FINNS barn som inte har något” /Diyan Ramos, 7 år.

”Jag skriver nu som en förälder, då jag känner att det är viktigt att uppmuntra sina barn till goda gärningar. Min son brinner för fotboll, det är hans passion, men han vet att det är fler barn i världen som gör det men som kanske inte har samma möjlighet  till det. Nu när VM närmare sig tänkte han att det skulle vara kul att samla inte fotbolls prylar till barn i ett fattiga länder , saker som skor, shorts, t-shirts, strumpor mm.”

Vill Du anta utmaningen och vara hjälten i Diyans dröm ?

Fram med de där träningsskola / fotbollsskorna som du inte längre använder-  ett annat barn kommer snart glädjas åt dem!!

Skriv din autograf på skorna

Vi kan göra detta tillsammans.

Insamling sker i skolans ljushall med start nästa vecka.

Hämta idag + Kom på MotMobbningMöte

Halv studiedag idag onsdag 31 januari, vänligen hämta senast 12.30 om du inte anmält behov av jourfritids.


På kvällen MotMobbningMöte i det mindre formatet, där vi får ta del av exempel från elever/barn hur de ser på sig själva i sin relation till kränkningar och utanförskap och för gemensam dialog om hur vi tillsammans tänker och kan tänkas verka mot mobbning och kränkningar.

Varmt välkommen till en kväll där du är med i att skapar plattformen för Glömstaskolans arbete mot kränkningar och mobbning. Väl mött kl 18 på fritidsgården, fika serveras!

Du behöver inte anmäla dig, det är bara att dyka upp kl 18, fritidsgården Glömsta. Fika serveras. 

Onsdag 31/1: MotMobbningMöte

Påminnelse: dags anmäla dig om du önskar delta på öppet MotMobbningMöte onsdag 31/1 kl 18-20, fritidsgården. Fika serveras!

Det är inte någon föreläsning, utan ett forum att dela tankar med andra intresserade av att skaffa sig redskap hjälpa de unga navigera i världen

Tema för vår dialog denna gång är den delikata balansen mellan:

  • att bli kränkt men ändå få vara med
  • att slippa bli kränkt men vara utanför

Ang frånvaro från skolan

Saxat från SåHärGörVi:

service.huddinge.se/S24 ansöker du som vårdnadshavare om konto för Skola24. Alternativt på Servicecenter, Sjödalstorget 13 (mittemot McDonald Huddinge centrum).

All frånvaro i samtliga årskurser måste inrapporteras för var dag via Skola24, innan 08.00, för att öka säkerheten för era barn. Detta kan göras med elevens personnummer via telefonnummer 0515-77 76 00, via hemsidan huddinge.skola24.se eller via app Skola24. Om frånvaro ej inrapporterats behöver vi lämna fokus från elever för att notifiera hemmet. 

Det är av yttersta vikt att ni håller vårdnadshavares telefonnummer aktuella i Skola24.

 

Studiedag & möte onsdag 31/1

Som tidigare meddelats är det halv studiedag onsdagen 31/1.

Eleverna slutar efter lunch, ca klockan 12.

Fritidsgården stängd. Jourfritids för de som anmält behov av detta med tillfällig personal.

På kvällen öppet MotMobbningMöte för dig som tillsammans med andra intresserade vill föra dialog om hur vi tillsammans kan arbeta mot kränkningar i stort och smått. Anmäl dig idag!