Ang betygsvarningar, bedömningar mm

Information om bedömningar och eventuella betygsvarningar återfinns numera enbart och bara på Huddinges nya skolplattform Unikum >>>

Om legitimerad lärare i något ämne bedömer att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven (vilka finns i olika ämnen för respektive åk 3, 6 och 9) så anger läraren ”Instats krävs” i Unikum. Därefter vidtar arbete med att avgöra vilka insatser som behöver sättas in (ofta har de satts in redan tidigare).

Det skickas alltså inte längre hem brev med betygsvarningar  i åk 6-9, och man måste inte invänta det enligt styrdokumenten årliga skriftliga omdömet i åk 1-5. 

Syftet med dessa varningar är att var och en ska förstå att de behöver jobba mer med vissa ämnen och att även ni vårdnadshavare ska få den informationen. Bedömningar görs löpande under läsåret. För elever i åk 6-9 ges nya terminsbetyg varje termin i årskurs 6-9, i de ämnen man haft undervisning i – vi sänker eller höjer aldrig betyg, vi ger nya – utifrån en allsidig bedömning av det eleven visat, i relation till statligt satta kunskapskrav. 

Ibland kan det räcka med att man missat en uppgift i ett ämne för att man ska få en betygsvarning. Vissa uppgifter har väldigt stor betydelse för att läraren ska kunna bedöma din kunskapsnivå och om du missat att lämna in eller göra den behöver du lämna in/genomföra den uppgiften snarast.

Mejla eller prata med respektive ämneslärare om du undrar något över vad du konkret behöver göra eller visa för att kunna nå kunskapskraven. Vårdnadshavare hittar kontaktuppgifter på respektive årskursblogg.

När det gäller betyg rent generellt finns en del tankar på Glömstaresan. Där hittar du även studietips från gymnasieelever.

Elever slutar 14.00 onsdag 21/11, fritids som vanligt

Onsdag 21/11 avrundas ordinarie undervisning klockan 14.00 för samtliga då alla lärare i Sydvästra Huddinge har gemensam kompetensutveckling.

Fritids som vanligt. Fritidsgården öppnar också 14.00.

Kalendariet hittar du som vanligt här – nu även uppdaterat med läsårstider 2019/20

 

Sprängningar och borrning

Sprängningar sker nu mer oregelbundet, men alltid på de tider som tidigare meddelats och med tydlig signal innan – vi behöver inte tömma gården varje gång förebyggande, men självklart vara raska att göra det när signal ljuder.

I helgen kommer ytterligare borrning för bergvärme att göras, skolgården stängs av fredag eftermiddag/kväll.

Registrera frånvaro fritidshem!

Information!

2018-10-16

Registrering frånvaro – fritidshem

Till dig som är vårdnadshavare med barn i förskoleklass, barn som går på fritidshem årskurs 1-3 samt barn som går på öppen fritidsverksamhet årskurs 4-6.

Nytt sätt att registrera närvaro/frånvaro på fritidshem.
Från och med november 2018 ska Skola24 användas för att registrera barns närvaro/frånvaro på fritidshem.  Sedan tidigare används Skola24 för att registrera barns närvaro/frånvaro i skolan. På samma sätt ska du som vårdnadshavare nu registrera ditt barns tider på fritids. I och med denna förändring kommer du som vårdnadshavare endast behöva göra en anmälan vid exempelvis sjukdom, och inte som tidigare, anmäla till både skola och till fritidshem. Det underlättar även då du vid exempelvis höstlov, sportlov etc. kan registrera avvikande tider i Skola24 istället för som idag via t ex lapp eller blogg.

Om du har frågor, till exempel kring registrering av schema, kontakta ditt barns fritidshem.  Du hittar även information kring registrering av schema och tillfällig ändring av schema i nedan filmer.  

https://www.youtube.com/watch?v=X1zo_Je54zk

https://www.youtube.com/watch?v=puLxPCkU5gs

OBS! Vid ansökan av ledigt från skolan när det inte är lov, måste vårdnadshavare precis som tidigare ansöka om ledighet från skolplikt från ansvarig pedagog, som till- eller avstyrker innan rektor fattar beslut.

Uppdaterad parkering norra mm

I måndags började som ni vet uppdaterad TA-plan gälla, trafikplanerare Emma och byggare Arcona fanns på plats för att förklara och dra ytterligare lärdomar – varav en var att parkering bör ske längs långsidan (kommer markeras ut tisdag morgon), enligt nedanstående – uppdaterad – skiss.

Vi gör, vi erfar, vi följer upp, vi utvecklar, vi lär – tillsammans och i praktik! Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.

Byggarna tackar överhuvudtaget för gott samarbete kring sprängningar och borrning mm, men påpekar också förebyggande att ”balansgång på betongsuggor bredvid lastgata där det far 18-tonsbilar inte är någon bra idé”.

Kom-och-se-hur-vi-har-det för föräldrar vecka 46

Här kommer en direkt inbjudan från rektor och personal att som förälder (gäller även far- och morföräldrar) komma och vara med i skolan någon gång under vecka 46. Normal verksamhet och undervisning pågår, inget hittepå. Vill man köpa lunch kan man göra det kontant.

Varmt välkomna!

 

Yoga för vuxna – fritidsgården Glömsta

Välkommen på Yoga för vuxna!

Barn från 12 år får gärna följa med i vuxens sällskap

  • Start: Måndag 5 november
  • Förkunskapskrav – inga
  • Tid: Måndagar 18.30-19.15
  • Plats: Glömsta Fritidsgård, Bergavägen 9 (ingång till höger om Glömstaskolans entré)
  • Pris: Gratis
  • Anmälan: Nej, drop in – Bara att komma!
  • Kom som du är och ta på dig mjuka kläder
  • Instruktör:Lisa Petersén – Arbetsledare Glömsta Fritidsgård

Frågor eller funderingar – hör av dig:

  • 0709750147
  • lisa.petersen@huddinge.se

Ny på skolan? Eller påminnelse?

Till de som kommit nya till skolan har vi försökt dela ut information om hur vi kommunicerar och vad de behöver göra första tiden. Då det kommit en del nyanlända har vi även lagt in bild som försökt visa alla de språk alla våra bloggar kan automatöversättas till.

Nu när vi hann ta ett steg tillbaks och tänka tillsammans under höstlovet insåg vi att informationen som delats ut förstås också ska ligga på respektive Årskursblogg, för att smidigt kunna skrivas ut på alla dessa språk.

Så nu finns det en ny sida på varje årskursblogg som ger info till nya – och måhända påminnelse till alla vi andra:

gXX.glomstaskolanbloggar.se/ny

Byt ut XX ovan mot 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 för resp årskurs!

Just systemet med ”GlömstaXX” spar mycket tid varje sommar då vi inte behöver döpa om årskursmappar mm. Dessutom smidigt för dig som vårdnadshavare då du alltid har kvar samma blogg och samma telefonnummer (08-535331XX) till årskursen.

Vi gör det bra tillsammans!