Öppet-hus-träningsstart!

Skolans hälsopedagog kommer erbjuda träning och aktiviteter i olika former för både elever och pedagoger. Huvudfokus kommer till att börja med ligga på pulshöjande träning då forskning visat att detta är väldigt utvecklande och bra för koncentrationsförmåga, simultankapacitet, stresstolerans, kreativitet, minne, intelligens och skolprestationer.

Hur kan vi tillsammans ge era barn och våra elever den bästa möjligheten att lyckas med sin skolgång? Hur kan vi tillsammans effektivisera den dagliga fysiska aktiviteten som ger dem en starkare hjärna?

Vår tanke är att kunna erbjuda morgonpass så att eleverna kan optimalisera sin inlärningsförmåga med hjälp av bättre fokus och koncentration redan från allra första start på dagen.

Vi startar detta projekt med att bjuda in till en stor gemensam Öppet-hus-träning där elever, pedagoger och även föräldrar är varmt välkomna att rivstarta dagen med ett svettpass onsdagen den 6/9 klockan 07.30. Vi samlas ute på konstgräsarenan strax innan halv så att vi kan dra igång vid utsatt tid. Passet kommer att pågå i ca 30 min. Dusch och omklädningsrum finns i anslutning till idrottstältet och självklart öppet för användning både innan och efter passet.

Hoppas att vi ses!

Påminnelse: du har gjort din del?

Saxat från SåHärGörVi/FAQ:

Du som är vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan bör snarast – helst innan barnet anländer till skola/fritidshem:

 1. Lämna kontaktuppgifter mm så vi kan nå vårdnadshavare om och när det behövs
 2. Läsa igenom bloggen faq.glomstaskolanbloggar.se
 3. Prenumerera på skolans blogg
 4. Prenumerera på respektive årskursblogg
 5. Skaffa konto på Skola24 (för sjukanmälan)
 6. Fylla i de blanketter som gäller ditt barn (ex Rekvirera skolhälsojournalom du kommer från en friskola eller annan kommun än Huddinge, ansöka om Modersmål mm)
 7. Titta in på respektive Instagramflöde, på respektive årskursblogg
 8. Läsa för och/eller med ditt barn varje dag. För samtal och dialog!
 9. Peppa barnet inför skolstart, som något att se fram emot, med massor av nyfiket lärande, nya kompisar och personal.

Läs gärna även inlägg på Glömstaresan, där vi skriver en del hur vi tänker och gör.

Kom-och-se-hur-vi-har-det ons 6/9

Som tidigare meddelats bjuder vi in till Öppet Hus eller kom-och-se-hur-vi-har-det förmiddagen onsdag 6/9. Det är inget särskilt program, utan mer vardag, så som den formats såhär långt. Fritidsgården har också öppet för nyfikna föräldrar, far- och morföräldrar mfl.

IT-samordnare Stefan och/eller tf rektor Magnus finns tillgängliga i ljushall för hjälp att prenumerera på bloggar, svara på allmänna frågor mm.

 • 06.30-07.30: morgonfritids som vanligt, utomhus
 • 07.30-08.00: pulspass utomhus – även föräldrar o syskon varmt välkomna
 • 08.10: dörrarna till skolan öppnas
 • 08.30: senast tid checka in för elever
 • förmiddagspass inkl undervisning, utevistelse mm
 • 11.15: tack och hej till besökare för denna gång
 • lunch och eftermiddagens undervisning och fritidsomsorg har samma tider som vanligt för eleverna

Vara redo för undervisning senast 8.30

De elever som var i tid idag var redo för samling i ljushall, respektive studiebesök för åk 7. De som kom för sent missade viktig förberedelse (man kan t o m missa viktigt studiebesök).

Senast klockan 8.30 ska man vara inne och redo uppe på hemvisten, med kläder undanhängda i skåp och nödvändigt material medtaget. Ytterdörren öppnar 8.10, så det finns tid gå alla trappor upp.

Det kan vara smart sikta på 8.10, även om deadline är 8.30.

Börja i tid, det gör en så mycket bättre start – och fortsättning – på dagen!

Nya elever: lämna in avtal lärplatta

glomstaskolanbloggar.se/blanketter
http://www.glomstaskolanbloggar.se/blanketter

Nedanstående gäller nya elever som börjat denna termin i åk 1-7, de som lämnade in förra läsåret behöver inte göra det igen, förskoleklass dröjer ännu en tid.

Snart kommer vi att träna och lära även med lärplattor. Innan dessa delas ut måste vi få in undertecknat Användaravtal.

Avtalet finns i pappersversion på respektive hemvist och nere i receptionen för den som så behöver.

 

Uppdaterade telefonnr

Från och med måndag hoppas vi alla telefoner ska fungera i varje årskurs. För de flesta är det nya telefonnummer – som i gengäld ska följa med årskursen under hela tiden de är här.

Du hittar kontaktuppgifter på respektive årskursblogg, sidan ”Kontakta oss”:

 • 08-535 331 20: morgon- och kvällsfritids
 • 08-535 331 17: G17 (f n förskoleklass)
 • 08-535 331 16: G16 (f n åk 1)
 • 08-535 331 15: G15 (f n åk 2)
 • 08-535 331 14: G14 (f n åk 3)
 • 08-535 331 13: G13 (f n åk 4 + fritidsklubb)
 • 08-535 331 12: G12 (f n åk 5)
 • 08-535 331 11: G11 (f n åk 6)
 • 08-535 331 10: G10 (f n åk 7)

Saxat från SåHärGörVi/FAQ:

Vi svarar i årskurstelefonerna när vi har möjlighet, men vårt främsta fokus dagtid är på eleverna. Vi tar inte ansvar för att skicka hem barn vid en viss tid eller garantera att vi kan svara i telefon eller se SMS för att förmedla denna typ av information.

Lycka till Peter!

I dag hade vi ett sedan länge inplanerat studiebesök från Stockholms stad. Lite speciellt, då det var Rektor Peters sista dragning – som nu dessutom skedde för de blivande kollegorna. Vi tackar Peter för all grund han lagt och fortsätter tillsammans ta fler nya steg mot en skola i tiden för varje barn.

Magnus Blixt träder fr o m nu in som tillförordnad rektor under rekryteringsprocessen, vilken kommer ta minst fram till årsskiftet. Övriga ledningen kvarstår; Alexandra Lindholm, Caisa Moore, Ann Hultman-Jakobsson samt Annelie Högman Vukuvic . Den pedagogiska ledningsgruppen utgörs av ledningen plus förstelärarna Anna Sterlinger-Alring, Emma Edeslätt, Gustav Sundh, Emilie Hjalmarsson.

Vi bygger skola tillsammans; alla lärare, fritidspedagoger, socialpedagoger, fritidsledare, IT-samordnare, skolsköterska, kurator, intendent, resurser, övriga, plus-jobbare – samt inte minst elever och föräldrar!

/Personalen på Glömstaskolan

Information från skolsköterska, gäller nya elever

En påminnelse, från mig som skolsköterska, till vårdnadshavare vars barn är nya elever på skolan. OBS! Gäller endast de som kommer från en skola utanför Huddinge Kommun eller från en friskola.

Glöm inte fylla i blanketten ”rekvisition av elevhälsovårdsjournal” snarast möjligt och lämna till någon i personalen för vidarebefordran till mig. Detta är för att jag ska kunna skicka efter journalen från föregående skola och på ett säkert och bra sätt kunna följa ditt barns hälsoutveckling.

Blanketten hittar ni under ”Att göra innan skolstart” – ”lämna dina kontaktuppgifter mm” – ”fylla i blanketter”.

Annars har ni den även här: http://media2.glomstaskolanbloggar.se/2017/07/rekvistion-elevhalsovardsjournal.pdf

/Sophie Hagman, skolsköterska

Sophie.hagman@huddinge.se

070-198 26 74

 

Schemat?

Fr o m tisdag 22/8 och fram tills annat meddelas (ex studiedagar i kalendariet, studiebesök och dyl via resp årskursblogg) går vi enligt ordinarie schema, men fyller dagarna med särskilt innehåll i syfte att skapa en grund för fortsatt undervisning.

Dag och ramar för idrott, vilken drar igång på allvar först vecka 35,  meddelas på respektive årskursblogg i slutet av denna vecka. 

Saxat från FAQ/SåHärGörVi:

På Glömstaskolan får du som förälder inget traditionellt schema att sätta på kylskåpet, men du får förstås start- och sluttider samt vilken dag det är idrott.

 • Från 08:10 öppnar respektive hemvist upp så det är möjligt att komma igång med skolarbete för de som är på plats.
 • Elever som inte är inskrivna och incheckade på fritidshemmet väntar utanför skolan. Även fritidshemmet är i allmänhet utomhus, kläder efter väder behöver vara på!

Skoldagen (ingång från skolgården) börjaruppe på respektive hemvist – klockan 08.30. Senast då förväntar vi oss att samtliga elever som inte är frånvaroanmälda är på plats, även om vi inte börjar med en traditionell samling på morgonen. Du som förälder har en viktig uppgift att göra vad du kan för en bra start på dagen. 

Skoldagen avrundas normalt:

 • 14:00 åk F-1
 • 14:30 åk 2-3 (14:00 fredagar)
 • 15:00 åk 4-6 (14:00 fredagar)
 • 15.30 åk7 (14:00 fredagar)