Tankar kring socialpedagog i skolan?

Hej föräldrar!

Som ni vet har vi socialpedagoger på Glömstaskolan, något som fortfarande ganska få skolor har.

Nu skulle vi vilja få in era tankar kring denna tjänst!

  • Hur upplever ni den funktionen i skolan?
  • vad är bra/mindre bra?
  • vad säger era barn hemma om sin socialpedagog?
  • Tycker ni att fler skolor skulle ha dessa tjänster, varför/varför inte?

Jag blir väldigt glad för era åsikter och önskar att ni mailar till mig på alexandra.lindholm@huddinge.se

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Lindholm, Chef elevhälsa Glömstaskolan

Brandsyn: inga sparkcyklar inne

Nu har vi även haft en första brandsyn. Att vi redan haft en dryg handfull utrymningsövningar imponerade – men det är ju så man erfar och lär, så man står redo när det (förhoppningsvis inte alls) behövs.

Ett tydligt påpekande fick vi dock: sparkcyklar ska inte förvaras inomhus (möjligen inne i skåpet), då de lätt försvårar utrymning.

Skolinspektionens Skolenkät

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig vårdnadshavare med barn i grundskolan, inklusive Glömstaskolan. Enkäten kan besvaras till och med den 20 oktober 2017.

  • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
  • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Kommunikation på många språk!

Kommunikation är inte lätt, det vet vi. Om man dessutom inte ännu behärskar ett nytt språk blir det ännu svårare. Nu har vi lyckats ordna så att alla skolans bloggar, inkl SåHärGörVi/FAQ smidigt kan översättas till hundratalet olika språk. Översättningen är inte perfekt, men gör det dock så mycket lättare för var och en att ta till sig viktig information.

Digitala verktyg ger oss möjligheter som nyss bara var en tanke och idé. Måhända inget konstigt för Generation Smartphone.

 

Sista chans boka höstlovsfritids!

Som tidigare meddelats behöver vårdnadshavare anmäla behov av omsorg på höstlovet (v44) senast idag måndag 9/10, så att vi kan bemanna klokt. Lärarna och en del av fritidspedagogerna har utbildning i början av veckan. Till dags dato är totalt 64 elever anmälda till gemensamt höstlovsfritids åk F-6 (20 i förskoleklass, 40 åk 1-3 och 9 i åk 4-6). Program för veckan planeras publiceras fredag v 43.

Fritidsgården kommer att ha öppet måndag 30/10 och tisdag 31/10 på höstlovet med en buffé av aktiviter kl 15-18, för elever i åk 6-9.

 

Mer pulsträning på morgonen – bra start!

Glömstaskolan är en ny skola som provar nya vägar. Vi är långtifrån klara än, utan gör, erfar, analyserar, gör om, erfar … i en ständigt pågående process.

Nu har vi testat på att ha pulsträning på morgnarna (07.35-08.05) under ett tag och ser att det fungerar väldigt bra där många elever väljer att aktivera sig på olika sätt utifrån det som erbjuds. Vi är positiva till resultatet men strävar alltid efter att göra bättre och utforska vidare. Därför tänker vi att vi ska testa att erbjuda pulsträning:

  • yngre elever (åk F-4) mellan 07.35-07.55
  • äldre elever (åk 4-7) mellan 08.00-08.20.

Detta för att möjliggöra pulsträning på rätt nivå för ännu fler elever!

Vi har dessutom nu när hösten fallet på valt att flytta pulsträningen till tältet dels för att det blir kallare o blötare för varje dag men också för att ha tillgång till mer material så utbudet av aktiviteter kan variera.

Vill du att ditt barn ska få en bra start på dagen och lyckas bättre med sin skoldag? Uppmuntra och möjliggör gärna att vara med på pulsträningen som erbjuds! I dag vet vi genom olika studier att ett morgonpulspass gör gott för koncentration, lärande, utveckling.

Så tänker vi. Hur då tänker ni?

/Sandra, hälsopedagog

PS. När vi hade möte med fastighetsvärden noterade vi att cykelställen inte räcker till, de imponerades och ska försöka ordna fram fler. DS.

FRITIDSHEMMET; DUBBLA GRUPPER UNDER INNEDAGARNA

Nytt från och med måndag! Då vi ser att innedagarna fungerat så väl kommer vi från och med måndag slå ihop innegrupperna varje vecka.
Grupper inne blir alltså:
MÅNDAGAR: BLÅ & GRÖN

TISDAGAR: GUL & ROSA
TORSDAGAR: RÖD & ORANGE.

Vi rullar som vanligt ut skärmen dessa dagar så ni ser om ert barn är inne.

TREVLIG HELG!

 

GLÖMSTASKOLANS FRITIDSHEM

Hur utvecklas barn? När uppstår lärande på fritidshemmet?

Det är frågor vi ställt oss i diskussioner kring organisationen av fritidshemmet på Glömstaskolan.

Vi började med att gemensamt gå igenom de styrdokument och just kapitel fyra i lgr 11 (läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) som handlar om just vår verksamhet, fritidshemmet.

Där står det att:

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter”

Vi vet att utveckling och lärande sker i spänningsfältet mellan något barnet redan kan, är trygg med och något barnet vill bemästra är nyfiken på och vill utmana sig själv att prova.

Därför har vi valt en åldersblandad organisation bestående av 6st olika färggrupper. En gång varannan vecka kommer barnen under terminen ses inomhus i sin färggrupp. Alla grupper kommer möta och få testa samma innehåll, samma ”kurs” i fritidspedagogik. Fråga gärna hemma vilken färggrupp just ditt barn är i. Varje måndag, tisdag och torsdag rullar vi ut en bildskärm vid entren så ni ser vilken färggrupp som är inne. 

Det vi gör under innedagen kan innehålla allt från skapande verksamhet, gruppstärkande övningar, samarbetsuppgifter och spel. Vi utgår även ifrån saker vi fångat upp att barnen är intresserade av just där och då. Även högtider och årstiderna är något vi arbetar tematiskt utifrån.

Barnen kan även välja att själva spela ett spel, göra en egen rolllek eller skapa ett bygge av lego.

Balansen mellan att få prova på något nytt och att själva vilja göra något ser vi som oerhört viktig.

Vi ser att fantastiska möten uppstår när dessa barn gör en gemensam uppgift. Sexåringen sneglar på andraklassarens sätt att klippa med sax. Tredjeklassaren får känna sig viktig, behövd när den visar hur konstruktionen av klossar görs hållbar för sina byggandes yngre kompisar i gruppen.

Exakt där uppstår lärande. När någon kan precis lite mer än vad jag kan.

När kontakter, relationer är etablerade över åldrarna uppstår trygghet. Barnen tar med sig det till utevistelsen. Det märks tydligt att de redan efter några veckor etablerat nya relationer med varandra.

Under utevistelsen på fritidshemmet har vi en oerhört fin utlåningsbod som möjliggör för barnen att själva konstruera lek. Vi pedagoger har både rollen att leda och initiera lekar samtidigt som vi hela tiden möjliggör barnens idéer kring lek.

Ett exempel på lärande man kanske inte tänker på är när sexåringen i en vuxenledd aktivitet väntar på sin tur. Svårt när många i samma ålder ska stå efter varandra, tex i matkön, på väg in osv. Enkelt i leken när jag står och väntar på min tur med äldre barn som redan bemästrar detta.

Fantastisk språngbräda.

Även när barn varje dag enas om regler vid en kingruta. Hur många studs? Får man spela med fötterna? När går det om?

Här lär sig barnen att kompromissa, lyssna in den andres perspektiv och framförallt problemlösning i ett för barnet oerhört meningsfullt sammanhang.

Ibland när ni vårdnadshavare hämtar kan det hända att ni inte ögonblickligen ser ert barn. Det beror oftast på att barnet själv tillsammans med några andra är mitt uppe i en lekprocess.

Det är vårt mål.  Att skapa förutsättningar för varje enskild individ att komma in i leken. Där uppstår lärandet, utvecklingen. Leken för barn är livsnödvändig. För att begripa verkligheten.

Därför att det är just i leken som barnen över tid formas till demokratiska, goda medborgare. De lär sig att ingå i ett sammanhang, påverka innehållet och framförallt lyssna in och förstå andras perspektiv.