Mer säker skolväg?

På föräldrainitiativ besökte trafikplanerare Emma Lidell och trafikingenjör Jon Hugmark Glömstaskolan i november för möte med engagerade föräldrar inbjudna via skolans blogg. Åsikter om trafiksituationen för framförallt kollektivtrafikresande barn diskuterades.

Detta kom upp på mötet:

Skolvägen:

 • Åsikter om att det finns många busshållplatser men få ställen att gå över.
 • Behov av räcken vid busshållplatser. Brist på säkerhet!
 • Där Buss 740 stannar, många barn står där, puttas lite. Körfälten går ihop och blir ett, precis vid hållplatsen.
 • Bussarna stannar ibland inte fast man trycker på stopp
 • Buss 740, kommer ibland, ibland inte.
 • Buss 172, stannar vid kyrkan ca1 km från skolan.
 • Dålig siktröjda gångvägar från hållplats till skolan.
 • Behov av bättre belysning längs gångvägen.
 • Önskemål om belysning på skogsvägen, rätt placerad?
 • Avsaknad av övergångsställe vid Talldalsvägen – Vindvägen utanför förskolan
 • Mörkt på Glömstaskolans parkering
 • Önskemål om busshållplats närmare skolan
 • Fredriksdalsvägen. Denna används av skolbarn till fots, till cykel och i bil. Vägen är inte dimensionerad för att klara belastningen i rusningstid. Skolbarn möts ofta av fordon på trottoaren

Åtgärder redan innan mötet:

 • SL kontaktade angående busshållplats vid Kästavägen – väderskydd
 • Trafikverket kontaktade ang. trädröjning och belysning längs Glömstavägen
 • Glömstaskolan ligger på SL/Keolis ang var buss 172 stannar
 • Belysning beställd på utpekade platser, se nedan.

Åtgärder efter mötet från kommunens sida:

 • Trafikverket och SL ska kontaktas igen och era synpunkter ska förmedelas – Trafikplanerare Emma
 • Gatudriften ska kontaktas om trädröjning längs gångbanor Katrinebergsvägen. – Trafikplanerare Emma
 • Kontakt belysningsasnvarig om belysning gångväg vid skogen – Trafikplanerare Emma
 • Frågan om övergångsställe vid Tallvägen – Vindvägen – Trafikingenjör Jon

Åtgärder som föräldrar kan tänkas göra:

 • Kontakta SL och framför synpunkter på busshållplatser mm.
 • Samordna barnens resor, ex genom vandrande skolbuss.
 • Träna och lär trafikvett tillsammans.
 • Initiera och delta i kommande möten om säker skolväg!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

16 − 12 =