GLÖMSTASKOLANS FRITIDSHEM

Hur utvecklas barn? När uppstår lärande på fritidshemmet?

Det är frågor vi ställt oss i diskussioner kring organisationen av fritidshemmet på Glömstaskolan.

Vi började med att gemensamt gå igenom de styrdokument och just kapitel fyra i lgr 11 (läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) som handlar om just vår verksamhet, fritidshemmet.

Där står det att:

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter”

Vi vet att utveckling och lärande sker i spänningsfältet mellan något barnet redan kan, är trygg med och något barnet vill bemästra är nyfiken på och vill utmana sig själv att prova.

Därför har vi valt en åldersblandad organisation bestående av 6st olika färggrupper. En gång varannan vecka kommer barnen under terminen ses inomhus i sin färggrupp. Alla grupper kommer möta och få testa samma innehåll, samma ”kurs” i fritidspedagogik. Fråga gärna hemma vilken färggrupp just ditt barn är i. Varje måndag, tisdag och torsdag rullar vi ut en bildskärm vid entren så ni ser vilken färggrupp som är inne. 

Det vi gör under innedagen kan innehålla allt från skapande verksamhet, gruppstärkande övningar, samarbetsuppgifter och spel. Vi utgår även ifrån saker vi fångat upp att barnen är intresserade av just där och då. Även högtider och årstiderna är något vi arbetar tematiskt utifrån.

Barnen kan även välja att själva spela ett spel, göra en egen rolllek eller skapa ett bygge av lego.

Balansen mellan att få prova på något nytt och att själva vilja göra något ser vi som oerhört viktig.

Vi ser att fantastiska möten uppstår när dessa barn gör en gemensam uppgift. Sexåringen sneglar på andraklassarens sätt att klippa med sax. Tredjeklassaren får känna sig viktig, behövd när den visar hur konstruktionen av klossar görs hållbar för sina byggandes yngre kompisar i gruppen.

Exakt där uppstår lärande. När någon kan precis lite mer än vad jag kan.

När kontakter, relationer är etablerade över åldrarna uppstår trygghet. Barnen tar med sig det till utevistelsen. Det märks tydligt att de redan efter några veckor etablerat nya relationer med varandra.

Under utevistelsen på fritidshemmet har vi en oerhört fin utlåningsbod som möjliggör för barnen att själva konstruera lek. Vi pedagoger har både rollen att leda och initiera lekar samtidigt som vi hela tiden möjliggör barnens idéer kring lek.

Ett exempel på lärande man kanske inte tänker på är när sexåringen i en vuxenledd aktivitet väntar på sin tur. Svårt när många i samma ålder ska stå efter varandra, tex i matkön, på väg in osv. Enkelt i leken när jag står och väntar på min tur med äldre barn som redan bemästrar detta.

Fantastisk språngbräda.

Även när barn varje dag enas om regler vid en kingruta. Hur många studs? Får man spela med fötterna? När går det om?

Här lär sig barnen att kompromissa, lyssna in den andres perspektiv och framförallt problemlösning i ett för barnet oerhört meningsfullt sammanhang.

Ibland när ni vårdnadshavare hämtar kan det hända att ni inte ögonblickligen ser ert barn. Det beror oftast på att barnet själv tillsammans med några andra är mitt uppe i en lekprocess.

Det är vårt mål.  Att skapa förutsättningar för varje enskild individ att komma in i leken. Där uppstår lärandet, utvecklingen. Leken för barn är livsnödvändig. För att begripa verkligheten.

Därför att det är just i leken som barnen över tid formas till demokratiska, goda medborgare. De lär sig att ingå i ett sammanhang, påverka innehållet och framförallt lyssna in och förstå andras perspektiv.

2 reaktioner till “GLÖMSTASKOLANS FRITIDSHEM”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem + sjutton =