Rektorsinfo #6

Denna gång publicerar vi Rektorsinfo även här på bloggen, då Glömstaresan ännu inte har någon automatisk översättning till flera språk.

Skolledning nu och framåt

 • Vi har på kort tid vuxit från 30 till över 600 elever, men skolledningen har inte vuxit i samma takt. Vi ber om förståelse för att det just nu kan vara längre svarstid och svårare få till till möten med skolledning.
 • Elevhälsochef Alexandra är sjukskriven fram till jul, planerar för föräldraledighet senast i februari.
 • Andreas Hass tillträder som biträdande rektor 7/1. Andreas har gedigen erfarenhet som lärare, skolledare samt bär med sig mycket erfarenheter även från lagsportens värld.
 • Karin Forssell är ny skolassistent på skolan, Caisa Moore kan framåt fokusera på uppdraget som Intendent och Ekonom.
 • Pedagogiska utvecklingsledare Ann Hultman Jakobsson fortsätter med sitt utvecklingsuppdrag men plockar även ner andra bollar.

Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning

Beslutet från Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskninghar kommit. Det mesta var vi medvetna om (vilket också framgår i rapport, som baseras på det vi öppethjärtligt berättat), mycket hade vi redan satt igång och annat var och är planerat framåt. Det finns en del missuppfattningar kvar som vi också kommer förtydliga, men det är gott att få perspektiv utifrån och med fortsatt energi framåt. Du kan läsa beslutet på Glömstaresan eller på Skolinspektionenssida för aktuella beslut.

Sprängningar och lokaler

Sprängningsarbetet för lågstadiebyggnad ska nu vara klart! Byggherren tackar för mycket gott samarbete med utrymningar och annat.Vi ser verkligen fram emot nya lokaler till hösten 2020.

Bygget av idrottshall nere vid Glömstavägen fortskrider enligt plan, vi räknar med att flytta in 1 oktober. Tältet försvinner i sommar, så får vi tillgång till basket/innebandyplan.

#Hållbartihop, #motmobbning och gynnsamma förhållningssätt

 • Onsdag 16/1 bjuder skola, fritidsgård och förälder in till dialogmöte #hållbartihopklockan 17.05-18.30. Vi provar tidigare tid och delvis annan form än tidigare #motmobbningmötenmen med samma syfte – att tillsammans bygga en kultur där vi kan prata om det som är viktigt.
 • Preliminärt måndag 28/1 en föreläsning om porrfilter och sociala medier,konstruktivt föräldrainitiativ.
 • Onsdag 6/2 kl 17.30-19.00 planeras för föreläsning för vårdnadshavare om Hur kan vi stötta våra barn bäst? Gynnsamma förhållningssätt.”

Skolavslutning och jullov

Lucia endast för elever och personal.

Skolavslutning 20/12 kommer ha en gemensam samling efter lunch för elever,slut senast 14.00. Därefter vidtar jourfritids och sedan jullovsfritids för de som anmält behov av det fram till 7/1-19.

Notera: 8/1-2019 är skola och fritidshem STÄNGDA för kompetensutveckling. 

Skolstart enligt ordinarie schema onsdag 9/1 – dvs vara på plats uppe på hemvist senast kl 08.15 för åk 1-3, senast 8.30 för förskoleklass och åk 4-8. Skolans levande kalendarium hittar du här.

Utvecklingssamtal och Kom-och-se-hur-vi-har-det

Framåtsyftande elevledda utvecklingssamtali januari, närmare information på respektive årskursblogg.

Kom-och-se-hur-vi-har-det15-17 januari. Vårdnadshavare, föräldrar, far- och morföräldrar, intresserade av att börja på skolan är varmt välkomna komma förbi och se hur vi har det.Inget hitte-på-öppet-hus, utan vanlig vardag.

Vi gör detta bra tillsammans!

/Rektor Magnus N Blixt

– som är medveten om att jag stundtals kan uppfattas lite kantig när jag försöker vara rak, tydlig och framförallt ärlig – jobbar på det. 

IT-infrastruktursstresstest

Denna vecka fick vi och Huddinge BUF verkligen göra ett verkligt stresstest av en viktig del av it-infrastrukturen. Det har varit ytterst lärorikt redan, djupare utvärdering kommer förstås att göras. 

Vi blev också påminda om att skolan har mycket resursstark personal när det verkligen gäller – god undervisning kan genomföras med många olika förutsättningar. 

 • En del iPads för personal och några elever fungerar fortfarande inte som de ska.
  • En del personal kommer därmed inte åt sin mejl, om svar dröjer.
 • Showbie försvann på elev-ipads men är nu tillbaks – som tur är lagras all data i molnet och är därmed kvar.
 • Skolans gemensamma kalender har vi bara delvis tillgång till.
 • Inga personuppgifter verkar ha kommit på avvägar, angreppet riktades främst mot själva infrastrukturen. 

Trevlig helg!

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!

Trygghetsdialog 5/12 16-18

Trygghetsdialog med företrädare för kommunen, Polisen, Södertörns brandförsvar och andra som arbetar med trygghet, där du kan berätta hur trygg du känner dig, kl 16-18, Glömstaskolans ljushall.

Trygghetsvandring klockan 18.00, där vi går runt i området och tittar på hur vi kan förbättra den offentliga miljön. 

huddinge.se/trygghetsdialog

Porrfilter och Mobiler på fritids o raster

Tyvärr har det framkommit att Huddinges contentfilter (som sorterar bort alltför olämpligt innehåll) inte har fungerat som det var tänkt på skolans iPads. Detta ska nu vara tillrättalagt och vi arbetar vidare med att fortsatt utveckla våra rutiner kring lärplattor och annat.

För föräldrar finns det en hel del kunskapsresurser på vår bra-att-ha-sida och vi tipsar åter om inläggen ”Sociala medier på föräldiska” samt Så rustar vi oss för en digital värld. Dagens Lilla Aktuellt Skola hade också uppe frågan om våldsamt och pornografiskt material på nätet.

Vi skyddar barnen i världen, inte ifrån världen.

Lärplattor och mobiltelefoner är från och med måndag INTE tillåtna att användas på fritids och rast/utevistelse med mindre än att närvarande vuxen godkänner användandet. Vi ser gärna att mobiler inte ens tas med till skolan.

Öppen kulturskola: föreställning Den Magiska Cirkusen

ÖPPNA KULTURSKOLAN presenterar föreställningen Den Magiska Cirkusen tisdagen den 11/12 kl: 17.00 på Glömstaskolan.

Alla elever som deltagit och som kommer vara med i föreställningen vill vi påminna att komma till resterande repetitioner, 27/11 och 4/12.
Vi behöver även ha en anmälan från er att ni kommer delta i föreställningen. Mejla till någon av vår mejl adress nedan och bekräfta att ert barn kommer delta senast fredag 30/11. Tack för det!

Ni är alla varmt välkomna att se föreställningen Tisdagen den 11/12 kl 17.00.

Kontaktuppgifter Öppen Kulturskola:
 • Evelina Boström 0701501294, Evelina1bostrom@gmail.com
 • Ingrid Ljungestig 0707797577, ialjungestig@gmail.com

Anmäl till jullovsfritids!

Skolavslutning torsdag 20/12 efter lunch, med jourfritids efter.

Jullovsfritids vardagar 21/12-7/1 – om man anmäler behov senast fredag 30/11 här >>> Du som INTE behöver fritids under jullovet behöver inte göra något. Jullovsfritids är gemensamt F-6, kan samköras med grannskola.

Studiedag: Tisdag 8/1-19 håller skola och fritidshem HELT STÄNGT. Kalendarium >>>

Ang betygsvarningar, bedömningar mm

Information om bedömningar och eventuella betygsvarningar återfinns numera enbart och bara på Huddinges nya skolplattform Unikum >>>

Om legitimerad lärare i något ämne bedömer att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven (vilka finns i olika ämnen för respektive åk 3, 6 och 9) så anger läraren ”Instats krävs” i Unikum. Därefter vidtar arbete med att avgöra vilka insatser som behöver sättas in (ofta har de satts in redan tidigare).

Det skickas alltså inte längre hem brev med betygsvarningar  i åk 6-9, och man måste inte invänta det enligt styrdokumenten årliga skriftliga omdömet i åk 1-5. 

Syftet med dessa varningar är att var och en ska förstå att de behöver jobba mer med vissa ämnen och att även ni vårdnadshavare ska få den informationen. Bedömningar görs löpande under läsåret. För elever i åk 6-9 ges nya terminsbetyg varje termin i årskurs 6-9, i de ämnen man haft undervisning i – vi sänker eller höjer aldrig betyg, vi ger nya – utifrån en allsidig bedömning av det eleven visat, i relation till statligt satta kunskapskrav. 

Ibland kan det räcka med att man missat en uppgift i ett ämne för att man ska få en betygsvarning. Vissa uppgifter har väldigt stor betydelse för att läraren ska kunna bedöma din kunskapsnivå och om du missat att lämna in eller göra den behöver du lämna in/genomföra den uppgiften snarast.

Mejla eller prata med respektive ämneslärare om du undrar något över vad du konkret behöver göra eller visa för att kunna nå kunskapskraven. Vårdnadshavare hittar kontaktuppgifter på respektive årskursblogg.

När det gäller betyg rent generellt finns en del tankar på Glömstaresan. Där hittar du även studietips från gymnasieelever.