Angående magsjuka/vinterkräksjuka

Som vanligt den här tiden på året så ”härjar” magsjuka. På Glömstaskolan vill vi varandra väl och gör varandra bra och därför stannar vi hemma när vi är sjuka. Det gäller både personal och elever.

Detta för att vi själva ska bli friska snabbare och för att inte fler ska behöva smittas och infektionerna gå runt. Alla tjänar på det!

Eftersom vi har flera elever med diabetes på skolan är detta extra viktigt att följa, då en person med diabetes drabbas väldigt hårt vid magsjuka och det kan bli mycket farligt!

På vårdguiden/1177 står att du ska vara hemma från skola, arbete eller andra aktiviteter minst ett dygn efter att du blivit helt symtomfri från både kräkningar och diarré. Du behöver inte stanna hemma om någon i din familj är sjuk och du känner dig frisk.

Viktigt är att vara noga med handhygienen. Tvätta händerna noga med tvål och vatten, framför allt före måltider och efter toalettbesök. Det räcker inte att använda handsprit, eftersom handsprit inte påverkar viruset som sprider vinterkräksjuka. (1177.se, folkhälsomyndigheten.se)

/Sophie, skolsköterska

Fler råd kring magsjuka hittar du här!

Information från skolsköterska, gäller nya elever

En påminnelse, från mig som skolsköterska, till vårdnadshavare vars barn är nya elever på skolan. OBS! Gäller endast de som kommer från en skola utanför Huddinge Kommun eller från en friskola.

Glöm inte fylla i blanketten ”rekvisition av elevhälsovårdsjournal” snarast möjligt och lämna till någon i personalen för vidarebefordran till mig. Detta är för att jag ska kunna skicka efter journalen från föregående skola och på ett säkert och bra sätt kunna följa ditt barns hälsoutveckling.

Blanketten hittar ni under ”Att göra innan skolstart” – ”lämna dina kontaktuppgifter mm” – ”fylla i blanketter”.

Annars har ni den även här: http://media2.glomstaskolanbloggar.se/2017/07/rekvistion-elevhalsovardsjournal.pdf

/Sophie Hagman, skolsköterska

Sophie.hagman@huddinge.se

070-198 26 74