Ang tankar socialpedagog i skolan

Tack alla ni föräldrar som mailat mig era tankar kring den för skolan nya tjänsten socialpedagog!

Jag fick långt många fler mail än vad jag trodde och hinner tyvärr inte svara er alla personligen.
Ni är självklart välkomna att kontakta mig framöver om ni har några tankar eller funderingar, vi kommer även försöka få till ett blogginlägg på Glömstaresan (där skolsköterskan precis presenterat sin nya roll) och en beskrivning i SåHärGörVi/FAQ.

Med vänliga hälsningar

Alexandra Lindholm, Chef elevhälsa Glömstaskolan

 

Tankar kring socialpedagog i skolan?

Hej föräldrar!

Som ni vet har vi socialpedagoger på Glömstaskolan, något som fortfarande ganska få skolor har.

Nu skulle vi vilja få in era tankar kring denna tjänst!

  • Hur upplever ni den funktionen i skolan?
  • vad är bra/mindre bra?
  • vad säger era barn hemma om sin socialpedagog?
  • Tycker ni att fler skolor skulle ha dessa tjänster, varför/varför inte?

Jag blir väldigt glad för era åsikter och önskar att ni mailar till mig på alexandra.lindholm@huddinge.se

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Lindholm, Chef elevhälsa Glömstaskolan

Brandsyn: inga sparkcyklar inne

Nu har vi även haft en första brandsyn. Att vi redan haft en dryg handfull utrymningsövningar imponerade – men det är ju så man erfar och lär, så man står redo när det (förhoppningsvis inte alls) behövs.

Ett tydligt påpekande fick vi dock: sparkcyklar ska inte förvaras inomhus (möjligen inne i skåpet), då de lätt försvårar utrymning.

Skolinspektionens Skolenkät

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig vårdnadshavare med barn i grundskolan, inklusive Glömstaskolan. Enkäten kan besvaras till och med den 20 oktober 2017.

  • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
  • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Kommunikation på många språk!

Kommunikation är inte lätt, det vet vi. Om man dessutom inte ännu behärskar ett nytt språk blir det ännu svårare. Nu har vi lyckats ordna så att alla skolans bloggar, inkl SåHärGörVi/FAQ smidigt kan översättas till hundratalet olika språk. Översättningen är inte perfekt, men gör det dock så mycket lättare för var och en att ta till sig viktig information.

Digitala verktyg ger oss möjligheter som nyss bara var en tanke och idé. Måhända inget konstigt för Generation Smartphone.

 

Sista chans boka höstlovsfritids!

Som tidigare meddelats behöver vårdnadshavare anmäla behov av omsorg på höstlovet (v44) senast idag måndag 9/10, så att vi kan bemanna klokt. Lärarna och en del av fritidspedagogerna har utbildning i början av veckan. Till dags dato är totalt 64 elever anmälda till gemensamt höstlovsfritids åk F-6 (20 i förskoleklass, 40 åk 1-3 och 9 i åk 4-6). Program för veckan planeras publiceras fredag v 43.

Fritidsgården kommer att ha öppet måndag 30/10 och tisdag 31/10 på höstlovet med en buffé av aktiviter kl 15-18, för elever i åk 6-9.

 

Mer pulsträning på morgonen – bra start!

Glömstaskolan är en ny skola som provar nya vägar. Vi är långtifrån klara än, utan gör, erfar, analyserar, gör om, erfar … i en ständigt pågående process.

Nu har vi testat på att ha pulsträning på morgnarna (07.35-08.05) under ett tag och ser att det fungerar väldigt bra där många elever väljer att aktivera sig på olika sätt utifrån det som erbjuds. Vi är positiva till resultatet men strävar alltid efter att göra bättre och utforska vidare. Därför tänker vi att vi ska testa att erbjuda pulsträning:

  • yngre elever (åk F-4) mellan 07.35-07.55
  • äldre elever (åk 4-7) mellan 08.00-08.20.

Detta för att möjliggöra pulsträning på rätt nivå för ännu fler elever!

Vi har dessutom nu när hösten fallet på valt att flytta pulsträningen till tältet dels för att det blir kallare o blötare för varje dag men också för att ha tillgång till mer material så utbudet av aktiviteter kan variera.

Vill du att ditt barn ska få en bra start på dagen och lyckas bättre med sin skoldag? Uppmuntra och möjliggör gärna att vara med på pulsträningen som erbjuds! I dag vet vi genom olika studier att ett morgonpulspass gör gott för koncentration, lärande, utveckling.

Så tänker vi. Hur då tänker ni?

/Sandra, hälsopedagog

PS. När vi hade möte med fastighetsvärden noterade vi att cykelställen inte räcker till, de imponerades och ska försöka ordna fram fler. DS.

Höstlovsfritids – anmäl behov nu!

Hösten är här! Och med den även Höstlovsfritids, vilket detta år organiseras i ett gemensamt fritidshem åk F-6, på plats i Glömstaskolan.

Som vanligt behöver vårdnadshavare anmäla behov av omsorg senast tre veckor innan (9/10). Vänligen överboka inte, så vi kan använda skolans ändliga resurser klokt till när de behövs som bäst.

Du anmäler här, senast 9/10, tack!