Läslov!

”Efter ett lov märker vi lärare 0fta vilka som läst mycket och ofta tagit skutt i sin utveckling” /Mia Kempe, leg lär o ämnesspanare Skolforum

Vi läser en massa dagligen – på datorn, mobilen, skyltar och anvisningar. Att även läsa böcker är en av flera strategier för att fylla på ordförrådet, stimulera fantasin och förbättra språkkänslan.

Om vi ska få armstyrka måste vi träna ex armhävningar tillräckligt många gånger och ofta. Det räcker inte med en gång då och då. Den träning som faktiskt blir av är den som räknas.

Det är bara genom att läsa tillräckligt mycket som vi blir goda läsare. Skoltiden är begränsad och räcker alls inte till och när vi är tillsammans tränar vi med stöd i forskning (ex EwaldWestlundFrankTjernberg mfl)  mer av det som bäst tränas genom kommunikation och kollaboration än använder gemensam tid till tyst läsning på egen hand.

För att utvecklas maximalt behöver den som knäckt läskoden läsa hemma minst 25-30 minuter varje dag. Högläsning och ljudböcker är bra för upplevelsen, egen läsning (gärna genom stafettläsning där den vuxna läser en rad/sida och barnet en rad/sida) samt samtal om böcker ger de absolut bästa förutsättningarna för att utveckla läslust och en god läsförmåga (läsflyt + läsförståelse + lässtrategier).

screenshot-2017-02-03_11-32-36Läs, det gör stor skillnad!

Några fler tips på vägen:

Varför inte ta en mysig dag i biblioteket? Barn tycker bibliotek är spännande och mysiga men har svårt att veta hur de ska hitta rätt. Visa hur du som vuxen gör för att hitta en bok. Sätt er i ”mysdelen” av biblioteket och titta på/ i de böcker som ni valt. Gör det till en mysig stund med ert barn.

 • läs i stafett med ditt barn. Varannan mening som sen bli varannan sida och sedan kapitel.
 • skapa en helig stund. Koka lite te, tänd lite ljus. Sammanfatta vad som hände sist i boken som ni läste. Diskutera bilder. Väcker texten frågor och funderingar, har vi varit med om något liknande. Diskutera det ni läser.
 • var inte stressad, lägg undan telefoner och annat som kan störa er. Sätt äggklockan, säg såhär länge ska vi läsa.
 • samla klistermärken efter antal lästa sidor. Belöna vid uppsatt mål.

 

Restaurangen: status, allergier och tankeläsning

Skolans restaurangpersonal är en mycket viktig kugge i vårt maskineri. De levererar verkligen ”det lilla extra” som gör att vi orkar lära och utvecklas.  Restaurangköket har precis blivit inspekterat, utan några avvikelser men med kommentaren

”Personal och ansvarig i köket kunde uppvisa goda kunskaper om risker i mathantering vid kritiska moment som nedkylning, uppvärmning och specialkosthantering.

I övrigt gav verksamheten ett mycket rent och välordnat intryck.”

En sak är de dock inte särskilt duktiga på: tankeläsning. När vårdnadshavare anmäler kontaktuppgifter kan man även ge snabbt besked om önskemål om specialkost. Gäller det allergier som köket behöver känna till för att kunna ordna anges tydligt:

Observera! Vid behov av specialkost pga medicinska skäl måste även blankett fyllas i, skrivas under och lämnas in till köket (ex via socialpedagog)!

Blanketter hittar du på sidan för blanketter, eller uppe på Lotsen. Fråga annars socialpedagog eller köket.

Gör det nu om inte förr, om du har ett barn med födoämnesallergi som du önskar att vi ska ta hänsyn till.

Prata med ditt barn om nätkränkningar

På Skolrådet igår kom frågan upp hur vi tillsammans kan fortsätta stötta barnen i en alltmer uppkopplad värld. Vi kom överens om att vi på olika sätt ska hålla frågan levande.

Boka redan nu gärna in onsdag 17/1-18 för MotMobbningMöte.

Nedan tips från stiftelsen Surfa Lugnt i SvD, fler resurser finns på vår Bra-att-ha-sida – vi tar tacksamt emot fler!

 1. Hur var det i skolan och på nätet i dag?
 2. Fråga ditt barn om Snapchat (o annat)
 3. Sätt gränser – gärna gemensamt
 4. Sluta själv att näthata (eller börja aldrig)
 5. Om något händer – stötta och anmäl!

Läs hela artikeln här

Skolråd

Tack alla föräldrar för att vi får förtroendet att låna era barn på dagarna, i syfte att tillsammans lägga en grund för ett hållbart samhälle. Tillsammans lägger vi en grund för de kunskaper, kompetens, förmågor och gynnsamma förhållningssätt som behövs för en blomstrande framtid. Nu är vi redan framme vid höstlov och ser tillbaks på spännande och utvecklande veckor, för att därifrån fortsätta ta steg på vår gemensamma resa.

Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra!

Extra tack till föräldrar som engagerar sig i skolrådet (fd föräldrasamråd)! Dagens möte hann vi inte med allt viktigt, men en del. Minnesanteckningar – inkl information som inte sades men som alla kan ta del av – hittar du här.

Nu gör vi bra helg och bra höstlov!

Höstlovsfritids

 • Morgonfritids 6.30 (som vanligt) 
 • Frukost serveras mellan 7.00-7.30 (som vanligt)
 • Viktigt att eleverna är på plats senast kl 9.00 på grund av utflykter som kan ske under dagen. 
 • Vid utflykter åker vi ca 9.00 och är åter tillbaka ca 15.00.
 • Stängningsfritis kommer vara inne på äventyraren och meterologen (som vanligt)
 • Kläder efter väder! (som vanligt)
 • Tel nummer till fritids: 08 535 33120, e-post: glomstafritids@edu.huddinge.se

Förlängd tid Skolinspektionens Skolenkät

P g a för få svarande förlängs tiden för skolenkäten en vecka för vårdnadshavare till elever Glömstaskolan åk 1-7 (enkät för förskoleklass kommer i november).

Enkäten kan besvaras till och med den 27 oktober 2017.

 • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
 • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat. Vet ditt barn inte var den finns frågar du socialpedagog eller lärare i ditt barns team. 

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Påminnelse till vårdnadshavare: svara på Skolinspektionens Skolenkät

Skolenkäten riktar sig till vårdnadshavare och kan besvaras av vårdnadshavare till och med den 20 oktober 2017.

 • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
 • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Skol/föräldrasamråd fredag 27/10

Snart dags för föräldrasamråd/skolråd!

  • Föräldrasamråd/skolråd inte i första hand forum för information, där har vi andra kanaler som når samtliga, utan mer för gemensam dialog, problemlösning och inspiration.
  • Skola-mitt-i-byn.2.0! Vi har samma mål – att det ska gå bra för varje elev – men olika uppdrag och ansvar. Vi gemensamt!
  • Som representant ska man vara intresserad av att bidra till hela skolans utveckling, enskilda elever eller årskurser diskuteras här.
  • 1-2 möten per termin, 1h morgontid.

Vi skulle snarast behöva påfyllning av representanter:

 • Mamma till elev i G10/åk 7, G11/åk 6, G12/åk 5, G17/förskoleklass
 • Pappa till elev i G10/åk 7, G11/åk 6, G13/åk 4, G14/åk 3, G15/åk 2, G17/förskoleklass

Anmäl intresse här!