Fortsätt med daglig läsning!

Sommarlovet står för dörren med löfte om ledighet för alla skolbarn. En del barn och unga kommer att ta med sig en bok till stranden men många kommer inte läsa alls och det kommer att märkas i höst. /P1 Morgon 6/6-18

För fortsatt utveckling är det viktigt att daglig läsning fortsätter – då tar det ofta fart, och tvärtom så backar tyvärr utvecklingen om den avstannar, precis som en muskel man väljer att inte träna på tio veckor.

Varför ska vi läsa böcker?

Vi läser en massa dagligen på datorn, mobilen, skyltar och anvisningar. Att även läsa böcker är en av flera strategier för att fylla på ordförrådet, stimulera fantasin och förbättra sitt språk.

Det är bara genom att läsa tillräckligt mycket som vi blir goda läsare. Skoltiden är begränsad och räcker inte alls till.

För att utvecklas maximalt behöver den som knäckt läskoden läsa hemma minst 25-30 minuter varje dag. Högläsning och ljudböcker är också bra för upplevelsen. Det tillsammans med egen läsning och samtal om böcker ger de absolut bästa förutsättningarna för att utveckla läslust och en god läsförmåga.

Passa gärna även på att umgås, samtala, spela spel, öva vardagsmatematik (för de små kan det även bjuda stor frihetskänsla att få gå och handla glass på egen hand och kolla att man får rätt växel tillbaks) och – förstås – träna simning och vattenvana. Samt lek, lek, lek – rörelseglädje och kreativitet är också del i utveckling!

Sommarlovsfritids

Sommarlovsfritids, lite rutiner första veckan:

Onsdag 13/6:

  • Vi räknar med att vara ute hela dagen, kläder efter väder.
  • Mycket viktigt att du checkar in när du kommer och checkar ut när du hämtar ditt barn!
  • Samling med genomgång av dagen 08.45, fotbollsplanen.
  • Lunch serveras.
  • Kl 13.45-15.30 tas första spadtag för Glömstahallen nere vid Bergavägen 1/Glömstavägen – hämta ditt barn där. 

Torsdag 14/6 – Fredag 15/6

  • Var på plats 8.30!
  • Vi är mycket ute, kläder efter väder!
  • Checka in när du kommer.
  • Checka ut när du går.
  • Lunch och mellanmål.

 

Gör bra sommaruppehåll!

Nu står skolavslutningarna för dörren. Men sommarlovet innebär inte glädje för alla.

Barn som lever i familjer med missbruksproblem, våld och psykisk ohälsa, tillbringa mer tid i dysfunktionella miljöer när skolorna stänger. /SvD 7/6-18

På vår Bra-att-ha-sida hittar du en del länkar med resurser till stöd för både liten och stor, några till finns i tidningsartikeln ovan.

Gör nu sommaren god, för de som är dig nära!

Våldsförebyggande arbete – resurser i Huddinge

Under Huddinges våldsförebyggande trygghetsdag fick några av oss på skolan lyssna på föreläsningar av flera lokala verksamheter som gör ett fantastiskt jobb i området.

Här kommer lite info som kan vara bra att känna till för vuxna som har unga i sin närhet:

MOBILA TEAMET
Fältsekreterare med uppdraget att arbeta förebyggande, uppsökande och samverkande med barn 10-20 år. Fältsekreterarna har god kännedom om unga och vistas där barn/ungdomar är, dvs på skolor, fritidsgårdar, utomhus mm.

FÖRÄLDRAGRUPP ”Älskade förbannade Tonåring”
Fältsekreterarna håller den uppskattade föräldragruppen ”Älskade förbannade Tonåring” (förälder till 13-17åringar) vid några tillfällen per år.

Kontakt: Tfn:08-535 376 17, E-post: faltsekreterarna@huddinge.se

Stödcentrum för unga brottsutsatta och Medlingsverksamheten
Stödcentrum för unga brottsutsatta finns till för ungdomar upp till 21 år som blivit utsatta för eller bevittnat brott. Även föräldrar och kompisar är välkomna.
Kontakt: stodcentrum@huddinge.se
Moa Lindwall, 08-535 378 75 , moa.lindwall@huddinge.se
Johanna Östergren, 08-535 379 91, johanna.ostergren@huddinge.se

FRIDLYST – Kostnadsfria Stödgrupper för barn och ungdomar åldern 8-12år
Olika grupper:
– Barn till föräldrar med psykisk ohälsa
– Barn med missbrukande föräldrar
– Barn med skilda föräldrar
Telefon: 08-535 300 00 E-post: fridlyst@huddinge.se

ALLA BARN I CENTRUM – Föräldragrupper
Föräldragrupp för föräldrar till barn i åldern 3-12 år. Fyra träffar ala 2,5h. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Teman ”Visa kärlek, Vara med, Visa vägen, Välja strider”
Kontakt: Britt-Inger Röcklinger Telefon: 08-535 376 68, E-post: britt-inger.rocklinger@huddinge.se

 

För elever som deltagit i Öppen Kulturskola

Gäller elever som deltagit i Öppen Kulturskola under terminen
På måndag 11/6 samlas vi vid fotbollsplanen kl. 9.00, inför sommarkonsert kl 09.30.
Åk 2-3 ska då vara klädda i färgglada kläder. Åk 4-5 ska även ha med sig en luvtröja gärna i mörk färg. Om ni inte har något av detta hemma så meddela oss. Vi tar även med lite extrakläder. Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er till oss.
Med vänlig hälsning,
Ingrid Sonnerby Ljungestig 070-7797577
Evelina Boström 070-1501294

Nytt på Glömstaresan

Gör nu en bra nationaldag och en god sista skolvecka!

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!

Näthat och yttrandefrihet – vad gäller?

Majoriteten av oss vet bättre än att ägna sig åt näthat. Ändå riskerar många att stämma upp i hatets kör. Hur kommer det sig – och hur kan vi bryta den negativa trenden?

Vi skyddar barnen i världen, inte ifrån världen. /Anne-Marie Körling

Här finns tips på idag nödvändig internetkunskap, på vår Bra-att-ha-sida finns fler!

Vi tränar och lär!