Sociala medier på föräldiska

Hur talar man som vuxen om sociala medier med barn och unga? Hos Statens mediaråd hittar du ett antal snabbguider för vuxna som vill lära sig mer om de ungas digitala vardag.

Snabbguiderna beskriver ett antal olika digitala medier och hur ungdomar använder de olika plattformarna för att kommunicera. De tar också upp vilka skyldigheter och rättigheter användarna har juridiskt, vilka personuppgifter som sparas och hur man gör om man vill lämna ett socialt nätverk. Alla snabbguider finns även för nedladdning i pdf-format.

Ta emot Prao-elev? Fler möjligheter anmäla

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.

Syftet med PRAO är bland annat att elever i åk 8 ska upptäcka nya sidor av sig själva och arbetsmarknaden för att på så sätt få bättre underlag för framtida val. På Glömstaskolan har åk 8 prao v48-49, övriga skolor i Huddinge har andra veckor.

”Att ta emot elever från grundskolan på prao är ett bra tillfälle att ge dem en positiv bild av er arbetsplats och av arbetslivet. Dessutom ger praoeleven er möjlighet att få nya perspektiv på verksamheten och etablera kontakter med skolan. Vem vet, kanske är eleverna som går i skolan just nu är lösningen på dina framtida rekryteringsproblem?” /huddinge.se

Medverka i film ”Hur är en bra lärare?” för Huddinge?

Barn- och utbildningsförvaltningen gör en film på temat ”Hur är en bra lärare?”

Tisdagen 9 oktober klockan 9 till ca 10.30 kommer de till Glömstaskolan för att filma. De elever som vill vara med i filmen behöver ha vårdnadshavares samtycke enligt denna blankett. Ge underskriven blankett till socialpedagog senast måndag förmiddag om du önskar vara med!

Filmen och olika klipp från filmen kommer att användas i kommunens olika kanaler så som huddinge.se, Facebook med flera.

Med vänliga hälsningar

/Elias Rådelius och Hanna Modigh, kommunikationsenheten Barn- och utbildningsförvaltningen

Har du frågor kontakta:

  • telefon 070-879 01 37
  • elias.radelius@huddinge.se
  • hanna.modigh@huddinge.se

Skolkatalog?

Vi har av flera anledningar bytt företag och inriktning för skolfoto. Framförallt behöver vi kort för vårt interna arbete (i ex elevhälsan), vilket vi här får smidig tillgång till. På köpet ska varje elev få en bild utan kostnad samt erbjudande om att köpa fler samt skolkatalog. Katalogen är inte färdig än, men kommer att vara i form av en porträttkatalog.

Oktober – väder efter kläder, fortsätt gärna gå och cykla

Oktober och höst – inte helt ovanligt det regnar och är frostkallt. 

  • morgonfritids ALLTID utomhus – tyvärr ännu oklart hur det blir med pulsträning framåt, när hälsopedagog blir föräldraledig. 
  • utevistelse ALLTID utomhus, varje dag

Därmed gäller ALLTID kläder efter väder.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

/kunskapskrav åk 9 i ämnet idrott och hälsa

Fortsätta cykla och gå hela vintern?

När det gäller till och från skolan finns det många vinster med att gå och cykla – vilket tydligen går att göra även i minus trettio (se länk)

Dyrköpt lärdom

Fråga: Vad betyder detta vägmärke?

1. Backning förbjuden

X. Fordonstrafik förbjuden

2. Se upp för trafik!

 

Rätt svar: X. Enligt uppgift lärde sig några detta ganska dyrköpt i veckan då polisen utfärdar böter om man blir påkommen med att bryta mot lagar o regler.

Förbud mot trafik med motordrivet fordon kan användas då det behövs från trafiksäkerhets- eller framkomlighetssynpunkt. Förbudet kan gälla kortare eller längre del av gata eller endast som in- eller utfartsförbud. /Trafikverket