Erfarenheter Skola24?

Nu har vi kört skarpt med SMS-notifiering (och alltså inte längre ringer hem vid frånvaro) via Skola24 i snart en vecka. Vi har lärt oss en hel del på vägen, men mer återstår. Vi bygger skola tillsammans och tar gärna del av era erfarenheter som vårdnadshavare, vi vet tyvärr inte hur det ser ut från er sida om ni inte berättar. Mejla förslagsvis era erfarenheter glomstaskolan@huddinge.se.

Bättre tala med än tala om – tankeläsning fungerar dåligt. 

Onsdag 14/3 och Onsdag 21/3

Enda sättet att inte göra några fel är att göra ingenting, och det är verkligen inte rätt.

Det blev tyvärr lite fort men fel sist med info om studiedagar. Det som gäller är:

  • Onsdag 14/3: skola slutar vid lunch (12.30), jourfritids främst med språkpraktikanter då fritidshemmet är i stort behov av utvecklingsmöte.
  • Onsdag 21/3: skola slutar vid lunch (12.30), jourfritids ev på närliggande skola. Vi förutsätter att du som anmält behov också nyttjar det, eller snarast hör av dig glomstafritids @ edu.huddinge.se så vi kan nyttja resurser klokt.

Öppen Kulturskola

Igår fick eleverna på Glömstaskolan möta två detektiver som spanade efter kreativitet och längtan efter dans och teater bland eleverna på skolan. Det visade sig att det var två pedagoger från Huddinge Kulturskola.

Under våren kommer Ingrid Sonnerby Ljungestig som är teaterlärare och Evelina Boström som är danspedagog erbjuda Öppen kulturskola inom dans och teater varje tisdag eftermiddag, på Glömstaskolan.

Mer information kommer inom kort!

Nu ringer vi inte längre hem ang frånvaro

Som tidigare meddelats skicka nu endast automatgenererad SMS-avisering via systemet Skola24 när elever som inte är frånvaroregistrerade inte är på plats uppe i hemvisten senast klockan 08.30.

Resa till och från skolan är vårdnadshavares ansvar. Om du som vårdnadshavare får ett sms som säger att ditt barn ej är närvarande i skolan, trots att du förväntar dig att ditt barn ska vara i skolan, är omvårdnaden för barnet ditt ansvar. Vårt fokus är på första hand på eleverna som är på plats, vi svarar i telefon när vi har möjlighet. 

Om eleven anländer sent checkas eleven in vid den tiden och sen frånvaro registreras. Detta är information som sedan finns med på betygen (olovlig frånvaro). Det större problemet är förstås den undervisning och chans till utveckling och lärande som missats.

Sista veckan vi ringer hem när barnet inte anlänt till skolan

 

Du som vårdnadshavare har konto i Skola24 och kontrollerat att rätt telefonnummer är registrerat? 

Efter sportlovet ringer vi inte längre hem om frånvaro eller sen ankomst, meddelas endast via SMS genom systemet Skola24.