Kläder efter väder inkl hjälm?

Varje dag gäller förstås kläder efter väder. Vi är alltid ute, varje dag. Klä dig och agera klokt för att inte bli mer blöt än du önskar bli.

Om man vill nyttja skolgårdens backar när det är snö behöver man förstås ta med sig hjälm. Samma gäller självklart om man cyklar till, från och på skolan.

Tips på bra kläder efter väder hittar du i SåHärGörVi.

Jullovsfritids?

Snart nog lackar det mot jul och jullov (avslutning 21/12 vid lunch).

Som vanligt behöver vårdnadshavare anmäla behov av omsorg senast tre veckor innan (1/12). Du som inte har behov av omsorg på jullovet behöver inte göra något!

Vänligen överboka inte, så vi kan använda skolans ändliga resurser klokt till när de behövs som bäst – vi vill alla ha mest personal när det är flest barn på plats. 

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!

 • Notera att Jullovsfritids är ett gemensamt fritidshem åk F-6.
 • Måndag 8/1 är det jourfritids på Vistaskolan, med tillfällig personal.

Skolrådet

Skolrådet har beslutat göra ett försök med mejl-lista till samtliga ledamöter. Du når dem alla via skolrad@glomstaskolanbloggar.se. Nyttja möjligheten klokt utifrån att vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!

Skolrådet saknar fortfarande några representanter som önskar bidra till hela skolans fortsatta utveckling:
 • mamma till elev i G10 (åk7), G11 (åk6), G12 (åk5).
 • pappa till elev i G11 (åk6), G13 (åk4), G14 (åk3), G15 (åk2).

Mejla skolrådet ovan om du är intresserad, så vidarebefordrar de till rektor!

Glömstaskolan läser!

Under vecka vecka 48 (27/11-1/12) kommer vi här på Glömstaskolan arbeta med ett gemensamt bok- och läsprojekt. Tanken är att tillsammans främja elevernas läsning ytterligare steg framåt.

Veckan kommer att avslutas fredagen den 1/12 med en bokbytardag.

Bokbytardagen innebär att eleverna tar med sig 1-2 redan lästa böcker hemifrån, lämnar dessa till en av sina lärare och får motsvarande antal biljetter i utbyte. Därefter samlas alla böcker in på hela skolan och eleverna kan byta till sig nya böcker med sina biljetter.

Om det är så att man har fler böcker hemma över så får man mer än gärna ta med även dem för att bidra till den fortsatta uppbyggnaden av skolans gemensamma bibliotek.

Läs mycket, det gör stor skillnad! Att prata om det lästa gör att mer blir bättre läst.

Möte 23/11: Säker skolväg

På föräldrainitiativ: diskussionskväll på Glömstaskolan om säker skolväg, med Emma Lidell, trafikplanerare och ansvarig för projektet säkra skolvägar i Huddinge kommun.

 • Torsdag 23 november
 • kl 17.30-18.30
 • Informatören, en trappa upp i Glömstaskolan.

PS. För elever som är på fritidsgården provas gemensam promenad ner till bussen, som ett sätt till mer säker skolväg. DS.

Uppgifter till klasslistan?

Vi ser fram emot Huddinges kommande lärplattform, som bland flera funktioner även erbjuder enkel kontakt med andra vårdnadshavare.

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.

Fram tills att den är på plats kan vi lösa det behovet på två sätt:

 • klassisk klasslista (uppgifter från folkbokföringen, inte alltid rätt)
 • dela de uppgifter från kontaktlista ni lämnat in och bockat för ”OK dela” (en del saknas än).

Nu är sista chans uppdatera sina uppgifter på glomstaskolanbloggar.se/kontakt

Föräldravecka vecka 50

Vårdnadshavare och föräldrar (inkl mor- och farföräldrar) är normalt alltid välkomna till skolan så länge man förstår och följer skolans enda regel:

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!

Vecka 50 (11-15 december) är ni dock extra varmt välkomna, med en direkt inbjudan från rektor att komma och vara med i den vanliga verksamheten, för att se hur vi faktiskt har det i 3D.

Vi har inte hunnit bestämma än hur vi ska göra med Lucia, men det lutar åt en morgonsamling som förra året. Skolavslutningen 21/12 blir strax innan lunch. Eftermiddagen onsdag 20/12 planeras för eldfest på gården kl 15-17.

Datum för vårtermin så långt vi vet hittar du i kalendariet. En ytterligare studiedag kommer att läggas ut under våren.

Mätning av matsvinnet

Vecka 46, 13-17 november, vägs matsvinnet i alla skolrestauranger i Huddinge.

Matsvinn är onödigt matavfall, det vill säga ätbar mat som slängs. Ett exempel är det man skrapar av tallriken för att man inte orkar äta upp.

Prata gärna med varandra om att ta så mycket mat som man orkar äta upp. Det är bättre att ta om av maten, när man är mer hungrig.

Huddinge kommun har som mål att minska matsvinnet. Under 2017 är målet att minska matsvinnet i skolan med 10 procent mot föregående år. För att kunna följa upp målet mäter alla skolor i Huddinge kommun matsvinnet två gånger per år. Resultatet av mätningen sammanställs och följs upp.

Under vecka 46 kommer skolrestaurangen att efter varje lunch väga:

 • Tallrikssvinn= det som matgäster skrapar av tallrikarna
 • Serveringssvinn= den mat som stått ute i serveringen och inte kan återanvändas.

Målet är att maten på tallriken ska hamna i magen, inte i soptunnan!

Med vänliga hälsningar

Skolrestaurangen

Pulspass ger resultat

Fler elever besöker tältet för pulsträning vilket vi tycker är jättekul, men självklart ser vi gärna ännu fler elever komma dit! Därför vill vi påminna om att årskurs F-4 är välkomna mellan 07.35-07.55 och därefter erbjuds årskurs 4-7 pulsträning mellan 08.00-08.20.

Vi erbjuder våra elever och era barn en bättre start på dagen med möjlighet till bättre inlärningsförmåga, mer fokus och koncentration!

Det finns evidens för att pulspass ger stor effekt på inlärning 3-5 timmar efter. /professor Torkel Klingberg

Vi hoppas fler elever dyker upp på nästa morgonpass.. och nästa.. och nästa!

/Sandra, hälsopedagog

Nytt på Glömstaresan

På denna blogg och på respektive årskursblogg publicerar vi sådan info som vi tänker vårdnadshavare och elever på Glömsta behöver veta.

Glömstaresan delar vi tankar, utgångspunkter, erfarenheter med alla som kan tänkas vara intresserade. Några nya inlägg: