Rådsparken Tis 27/2

 • Imorgon är det utflykt till Rådsparken för alla elever på fritids .
 • Viktigt att ni är på plats senast 9.07 för att hinna med bussar.
 • Vi är åter tillbaka senast 15:00.
 • Ingen matsäck behövs, vi tar med oss lunch från skolan. Tag gärna med vattenflaska och frukt om man vill.
 • Kläder efter väder. Viktigt att man kommer varm klädd då vi befinner oss utomhus.

Info Sportlovsfritids.

 • Skolan har öppet som vanligt mellan 6.30 – 17.30.
 • Morgonfritids i äventyraren (förskoleklass).
 • Frukost serveras mellan 7:00-7:20.
 • Senast tid för inlämning är 9:07 för eventuella utflykter.
 • Under lovet är det bra om eleverna har med sig ryggsäck för eventuella utflykter .
 • Viktigt att tänka på kläder efter väder denna vecka då vi vet att det kommer vara extra kallt samt extra kläder för ombyte .

Nytt system på fritids!

Numera har vi börjat med ett nytt system på fritids då eleverna får möjligheten att kunna välja själva om de vill vara på innefritids eller utefritids/tältet. Det demokratiska valet innebär att i verksamheten erbjuda en bra balans av trygghet och utmaning. Tryggheten är då att kunna ha möjligheten att välja eget utforskande och utmaningen är att våga utmana sig i de styrda aktiviteterna. Vi vill även stimulera elevernas utveckling i en lärande miljö samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid utifrån deras intressen och behov.

Fritids: Datum att lägga i minnet.

Hej!

Viktiga datum att komma ihåg.

på Ons den 27/12 åker vi på utflykt.

 • Viktigt att man är på plats senast 9.07.
 • Vi åker vid 9:15 och är åter tillbaka vid ca 15:00.
 • Det blir en utflykt till Kungsträdgården för att åka skridskor.
 • Viktigt att man tar med sig egna skridskor samt hjälm.
 • Man behöver inte ta med sig matsäck. Skolan bjuder på lunch.

 

På tors den 28/12 åker vi till Naturhistoriska riksmuseet.

 • Viktigt att man är på plats senast 9.07.
 • Vi åker vid 9:15 och är åter tillbaka vid ca 15:00.
 • Viktigt att man tar med sig ryggsäck samt vattenflaska.
 • Man behöver inte ta med sig matsäck. Skolan bjuder på lunch.

Jullovsfritids!

Torsdag  21/12 från kl 12.30 finns det jullovsfritids för de elever som är anmälda till lovfritids. Detta gäller under lovet:

 • Morgonfritids ute som vanligt 6:30
 • Frukost serveras mellan 7:00-7:20
 • Senast tid för inlämning är 9:07 för eventuella utflykter.
 • Fritids befinner sig på plan 3, äventyraren (f-klass)
 • Tag gärna med ryggsäck. Det kan komma att behövas under kommande utflykter.
 • Kläder efter väder. Samt medtag extra kläder för ombyte (om man råka blöta ner/smutsa ner sina kläder)
 • Fritids stänger som vanligt 17:30 (äventyraren)
 • Fredag den 5/1-18 är dag före röd dag och vi är glada om många hämtar tidigt.

Måndag den 8/1-18 är det Jourfritids på annan skola i närområdet med annan personal. Detta pga att all personal från skolan är på utbildning.

 • Telefonnummer till fritids: 08-535-33120
 • Mail: glomstafritids@edu.huddinge.se

FRITIDSHEMMET; DUBBLA GRUPPER UNDER INNEDAGARNA

Nytt från och med måndag! Då vi ser att innedagarna fungerat så väl kommer vi från och med måndag slå ihop innegrupperna varje vecka.
Grupper inne blir alltså:
MÅNDAGAR: BLÅ & GRÖN

TISDAGAR: GUL & ROSA
TORSDAGAR: RÖD & ORANGE.

Vi rullar som vanligt ut skärmen dessa dagar så ni ser om ert barn är inne.

TREVLIG HELG!

 

GLÖMSTASKOLANS FRITIDSHEM

Hur utvecklas barn? När uppstår lärande på fritidshemmet?

Det är frågor vi ställt oss i diskussioner kring organisationen av fritidshemmet på Glömstaskolan.

Vi började med att gemensamt gå igenom de styrdokument och just kapitel fyra i lgr 11 (läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) som handlar om just vår verksamhet, fritidshemmet.

Där står det att:

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter”

Vi vet att utveckling och lärande sker i spänningsfältet mellan något barnet redan kan, är trygg med och något barnet vill bemästra är nyfiken på och vill utmana sig själv att prova.

Därför har vi valt en åldersblandad organisation bestående av 6st olika färggrupper. En gång varannan vecka kommer barnen under terminen ses inomhus i sin färggrupp. Alla grupper kommer möta och få testa samma innehåll, samma ”kurs” i fritidspedagogik. Fråga gärna hemma vilken färggrupp just ditt barn är i. Varje måndag, tisdag och torsdag rullar vi ut en bildskärm vid entren så ni ser vilken färggrupp som är inne. 

Det vi gör under innedagen kan innehålla allt från skapande verksamhet, gruppstärkande övningar, samarbetsuppgifter och spel. Vi utgår även ifrån saker vi fångat upp att barnen är intresserade av just där och då. Även högtider och årstiderna är något vi arbetar tematiskt utifrån.

Barnen kan även välja att själva spela ett spel, göra en egen rolllek eller skapa ett bygge av lego.

Balansen mellan att få prova på något nytt och att själva vilja göra något ser vi som oerhört viktig.

Vi ser att fantastiska möten uppstår när dessa barn gör en gemensam uppgift. Sexåringen sneglar på andraklassarens sätt att klippa med sax. Tredjeklassaren får känna sig viktig, behövd när den visar hur konstruktionen av klossar görs hållbar för sina byggandes yngre kompisar i gruppen.

Exakt där uppstår lärande. När någon kan precis lite mer än vad jag kan.

När kontakter, relationer är etablerade över åldrarna uppstår trygghet. Barnen tar med sig det till utevistelsen. Det märks tydligt att de redan efter några veckor etablerat nya relationer med varandra.

Under utevistelsen på fritidshemmet har vi en oerhört fin utlåningsbod som möjliggör för barnen att själva konstruera lek. Vi pedagoger har både rollen att leda och initiera lekar samtidigt som vi hela tiden möjliggör barnens idéer kring lek.

Ett exempel på lärande man kanske inte tänker på är när sexåringen i en vuxenledd aktivitet väntar på sin tur. Svårt när många i samma ålder ska stå efter varandra, tex i matkön, på väg in osv. Enkelt i leken när jag står och väntar på min tur med äldre barn som redan bemästrar detta.

Fantastisk språngbräda.

Även när barn varje dag enas om regler vid en kingruta. Hur många studs? Får man spela med fötterna? När går det om?

Här lär sig barnen att kompromissa, lyssna in den andres perspektiv och framförallt problemlösning i ett för barnet oerhört meningsfullt sammanhang.

Ibland när ni vårdnadshavare hämtar kan det hända att ni inte ögonblickligen ser ert barn. Det beror oftast på att barnet själv tillsammans med några andra är mitt uppe i en lekprocess.

Det är vårt mål.  Att skapa förutsättningar för varje enskild individ att komma in i leken. Där uppstår lärandet, utvecklingen. Leken för barn är livsnödvändig. För att begripa verkligheten.

Därför att det är just i leken som barnen över tid formas till demokratiska, goda medborgare. De lär sig att ingå i ett sammanhang, påverka innehållet och framförallt lyssna in och förstå andras perspektiv.