Påminnelse: föreläsning om nätporr, filter o våra unga

Finns det något samband mellan pornografikonsumtion – hälsa, relationer och sexuella erfarenheter som vi behöver ta på allvar? Framför allt – hur pratar vi med barn och ungdomar om detta?

Gratis föreläsning för föräldrar, skolpersonal och andra vuxna runt barnen Måndag 28/1-19 klockan 18.05-20.00, Glömstaskolans matsal (alt fritidsgård). Föreläsningen är ett föräldrainitiativ.

Anmäl att du tar en plats här och nu via denna länk

Rektor informerar v. 2

Hej!
Nu har jag varit på Glömstaskolan i en vecka. Det har varit fem intensiva dagar som fyllts av många möten med både personal, elever och vårdnadshavare. Här kommer ett väldigt mastigt inlägg, så jag hoppas ni har tid och ork att ta er igenom det. 

Glömstaskolans organisation

Idag är ni många som kontaktar mig, och jag har full förståelse att man tar kontakt med den nya ledningen om man upplever att sitt barn inte utvecklas och/eller inte mår bra i skolan. Jag kan dock inte ha möten med alla, så därför kommer jag att delegera vissa av önskemålen kring möten till andra i ledningsgruppen, eller till ansvarig lärare eller socialpedagog. Allt beroende på situation och bakgrund.

Jag kommer framöver komma ut med en ”kontakttrappa”, en tydlig översikt i vem ni ska kontakta i vilka frågor, och vem ni ska kontakta om ni inte fått svar, eller om ni inte är nöjd med svaret. Min ambition är att den ska vara på plats senast vecka 10. Ni kommer förövrigt här framöver att se att vecka 10 är återkommande, och det beror på att vi behöver lite tid på oss i kollegiet, och att sportlovet ger oss i ledningsgruppen lite extra tid att träffas.

Det ni nu kan utgå ifrån är att kontakta den i ledningen som är ansvarig för det stadie eller område som situationen gäller.

Glömstaskolans ledningsgrupp är uppdelad enligt följande:
Semira Vikström – Rektor – Närmaste chef för ledningsgruppen
Magnus Blixt – Biträdande rektor F-5 + Fritidshem – Närmaste chef för undervisande lärare F-5, Socialpedagoger och lärare mot fritidshem/fritidspedagoger.
Andreas Hass – Biträdande rektor 6-9 + Lärare i praktiskt estetiska ämnen, socialpedagoger.
Caisa Moore – Närmaste chef för serviceteamet
Alexandra Woxlin – Närmaste chef för elevhälsan
Ann Hultman – Pedagogisk utvecklingsledare – inget personalansvar

Föräldramöte

Jag tillsammans med biträdande rektor, Andreas Hass, har under veckan fått möjligheten att vara med på två föräldramöten, ett med årskurs 4 och ett med årskurs 7. Det var två konstruktiva möten som verkligen gav energi framåt. Nu vill jag gärna boka in möten med övriga årskurser.

Jag har avsatt följande datum och tid för respektive möte. Syftet med mötet är att vi ska kunna ses, och där ni ska ges möjlighet att ställa frågor till ledningen. Jag kommer också lägga ut information i Unikum framöver i respektive årskurs. Förskoleklass – 13 februari 17.30-18.30
Årskurs 1 – 11 februari 17.30-18.30
Årskurs 2 – 12 februari 17.30-18.30
Årskurs 6 – 21 januari 17.00-18.00 – Kombinerat möte gällande bedömning/betygssättning + skolledning
Årskurs 5 – 31 januari 17.30-18.30
Årskurs 3 – 29 januari 17.30-18.30
Årskurs 8 – 4 februari 17.30-18.30

Utvecklingssamtal

Vi har tagit beslut om att flytta fram vårterminens utvecklingssamtal. Årskurs 8 och förskoleklass genomför sina som planerat då de redan skickat iväg inbjudan till vårdnadshavare. Vi behöver se över hur vi ska genomföra utvecklingssamtal på Glömstaskolan för att säkerställa kvalitén och likvärdigheten. Vi behöver arbeta med detta i kollegiet och därför behöver vi flytta fram utvecklingssamtalet.

Nya start- och sluttider

Nya start- och sluttider from måndag vecka 4.

Nya start- & sluttider

Rutiner för sociala medier – Unikum

Nu är det av yttersta vikt att ni alla laddar ner appen Unikum Familj och ser till att er e-postadress är uppdaterad. Vi kommer nu allt eftersom att övergå helt till att använda Unikum. Det här inlägget blir mitt sista här i bloggen, framöver kommer jag endast att skriva i Unikum.

Lärarna ska också nu övergå till Unikum, men då det här är ett nytt verktyg så är det viktigt att ha förståelse för att vi inte kommer få det att fungera perfekt från start. Jag förväntar mig att vi ska vara helt igång senast vecka 9 med att använda funktionerna Lärlogg och Meddelande. Funktionen Utvecklingssamtal har vi som ambition att få till nu till vårterminens utvecklingssamtal. Kunskapsfunktionen ska användas redan nu.

Längst ner kan ni se rutinerna.

Kartläggning

Ni är nu över 150 vårdnadshavare som har besvarat kartläggningen, stort tack! Ert underlag ger mig värdefull inblick i hur ni tänker kring skolan, och vilka utvecklingsområden som ni ser. Ett underlag som kommer vara viktigt i det fortsatta arbetet framåt.

Övrigt

Aisha Khawaja kommer from måndag att ta undervisningen i engelska i årskurs 5-8. Aisha är utbildad socialpedagog och har erfarenhet av att undervisa i engelska i både Norge och Sverige. Hon har vikarierat hos oss och är uppskattad av både personal och elever. Vi har en tjänst ute nu där vi söker en legitimerad lärare i engelska, och skulle vi lyckas i rekryteringsprocessen som kommer Aisha att vara kvar under hela vårterminen för att det ska bli en bra överlämning

Under de närmaste veckorna kommer vi att fortsätta arbeta med att synliggöra behov och utvecklingsområden. Vi kommer att arbeta tillsammans med personalen för att sätta mål för det fortsatta arbetet. Det kommer mynna ut i en arbetsplan som kommer att delges er, men som också kommer läggas ut på skolans hemsida. Det här är en arbetsplan som ska visa vägen framåt, men det är viktigt att komma ihåg att ett förändringsarbete tar tid. Vi har svårt att reparera bakåt och måste nu fokusera på att arbeta framåt.

Jag ser att vi på Glömstaskolan har en fantastisk personalgrupp att arbeta framåt tillsammans med, det finns en stor kompetens och en vilja att göra sitt allra yttersta. Både jag och Andreas har fått ett otroligt fint mottagande av personalen, och det är viktigt att komma ihåg att det här så klart har varit en stor omställning för hela gänget.

Nu önskar jag er alla en riktigt fin helg!
/Semira Vikström #stoltrektor